Opinió

Opinió

Una mica imprescindibles

Enguany, la nostra associació ha rebut alguns reconeixements a la feina que, des de 1980, realitza pel que fa a la recerca i la difusió del patrimoni cultural i la memòria històrica. El més important ha estat el Premi Nacional de Cultura, atorgat pel Consell Nacional de la Cultura i les Arts, però també la munió de felicitacions i mostres de suport que hem rebut de persones i entitats d'arreu del país amb motiu d'aquesta distinció. Aquest desembre, Canal Reus TV ens ha proposat com una de les entitats o persones «imprescindibles» de la ciutat. De nou, volem expressar el nostre agraïment.

No som entitat de cercar afalags ni presentar-nos a concursos. Volem, però, agrair un cop més aquests reconeixements en la mesura que ens ajuden a explicar la nostra feina més quotidiana, el dia a dia de l'entitat que no té tanta projecció pública, la importància de la recerca feta amb criteris científics, el valor de la memòria personal, de la xarxa de col·laboracions locals o el nostre compromís amb el retorn del coneixement a la població...

Més informació

Cap a un nou protocol festiu de la ciutat de Reus

Un protocol és una convenció que descriu un seguit d'actuacions que afecten les persones o els col·lectius humans en una situació concreta. En el cas del protocol d'una festa correspondria al cerimonial que la conforma: els seus components i el ritual que se segueix: allò que es fa conforme al costum.

La redacció de protocols en el passat fou un mitjà per a ordenar i regular la participació dels diferents estaments socials a la festa, evitant conflictes com, per exemple, l'ordre de les demostracions festives o els elements representatius de les diverses confraries d'ofici —o gremis— als seguicis i professons.

La revitalització de la Festa Major de Sant Pere i la recreació de la festa de Misericòrdia, en les dues darreres dècades del segle XX, ha suposat el retorn al carrer de tot un seguit de manifestacions festives del passat, o la incorporació de noves figures, que adopta la forma dels antics seguicis urbans, per bé que amb un rerefons social prou diferent.

Després d'un procés de debat a l'entorn del conjunt de festes que celebrava la ciutat, l'Ajuntament va optar per la redacció d'un protocol que engloba les celebracions de Sant Pere i Misericòrdia, a més de les solemnitats excepcionals dedicades a la Mare de Déu.  Aquest protocol fou editat fianalment el 2006 i és, amb algunes modificacions, vigent en l'actualitat.

El text actual s'ha de refer. Des de Carrutxa entenem que cal un redactat molt més senzill i àgil que reculli quins són els components rituals —és a dir, definits pel costum— de la festa, la seva descripció i la seva funció a la festa.

Més informació

Gràcies a tothom. Continuem…

Des que es féu públic que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts ens havia atorgat el Premi Nacional de Cultura 2016 fins avui —l'acte de lliurament fou el passat dimecres 8 de juny—, hem rebut moltes, moltíssimes felicitacions i mostres de suport a la nostra feina. En diferents formats, en paper o digitals, amb comentaris breus o articles. De paraula, mitjançant trucades o al carrer, passant per la llibreria en horari de feina de la nostra presidenta o fent cap al local.

L'atorgament del premi ha estat una oportunitat excel·lent de fer visible el nostre treball més quotidià i una part —només una part petita— de l'equip de persones que col·laboren amb l'associació. Massa sovint s'identifica Carrutxa amb uns pocs noms, els de les persones que acostumen a fer més conferències o altres actes. Massa sovint, de l'entitat, se'n coneixen més els resultats: els llibres, les exposicions, les activitats al carrer, la contribució a la recuperació de festes…, que la recerca de camp, l'estudi i la feixuga feina diària de catalogació de materials, o l'atenció al públic.

I ara continuarem. Això també ho hem deixat molt clar...

Més informació

El premi a una experiència compartida

El proper dimecres 8 de juny tindrà lloc el lliurament dels Premis Nacionals de Cultura, atorgats pel Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA), la distinció més important en el camp de la cultura a Catalunya.  Enguany, la nostra associació ha rebut aquest Premi com a reconeixement a una feina de prop de quatre dècades —Carrutxa va néixer el 1980— en la recerca, la difusió i la dinamització cultural en l'àmbit de la cultura popular i de la memòria històrica.

Però entenem que aquest és un reconeixement compartit amb molta gent, i, és clar, amb tots vosaltres. Amb totes les persones que han fet possible aquesta tasca de recuperació de la memòria, de recerca del coneixement, de retorn al carrer de la festa o de creació de noves dinàmiques culturals; amb els centenars de persones —moltes d'elles ja no hi són— que han compartit amb nosaltres la seva experiència de vida, que ens han mostrat tècniques i explicat llegendes o jocs, cantat cançons o descrit moments difícils, que ens han transmès creences, idees i formes de veure el món. I també, és clar, amb totes les persones que s'han implicat, amb major o menor intensitat, en el funcionament de Carrutxa durant tots aquests anys; amb totes aquelles que ens han fet contactes locals per a facilitar la nostra tasca...

Més informació

Un centre dedicat al patrimoni immaterial

Carrutxa, com a centre de documentació del patrimoni etnològic i la memòria històrica, és una entitat que investiga i fa divulgació, fonamentalment, sobre allò que es considera patrimoni immaterial, un concepte prou d'actualitat gràcies al ressó mediàtic que ha generat el reconeixement d'algunes manifestacions festives per part de la UNESCO.

Tot i comptar amb una biblioteca especialitzada i no renunciar a l'estudi dels objectes, eines, estris o atuells de la vida quotidiana com a part de les formes de vida del passat i del present, allò que defineix Carrutxa és la col·lecció i l'estudi dels coneixements, tècniques o pràctiques de comunicació que les persones han emprat en el passat i fan servir en el present, de les creences individuals i de les seves expressions col·lectives, de les idees que han motivat transformacions o conflictes en la societat...

Més informació

Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria / Carrutxa
Travessia del C. Nou de Sant Josep, 10, planta baixa
43204 REUS

Tel. 977 340 928 | correu@carrutxa.cat

facebook twitter