Opinió

Opinió

Retornar la recerca

L'estiu és un temps propici per a les activitats de divulgació en les poblacions on el període de vacances reuneix els els residents habituals amb les persones que tenen les seves arrels familiars al poble o que hi estiuegen. Des de fa anys, participem en cicles de xerrades o, a vegades, rutes o visites comentades a algun indret que tenen com a objectiu fer difusió d'un patrimoni cultural que, en part, es nodreix del coneixement i la memòria de les persones, però també de la recerca documental i bibliogràfica, o del buidat de les hemeroteques.

Posar en valor pràctiques col·lectives i costums, apropar-nos al passat i als canvis en les formes de vida i les creences, reflexionar sobre el present i l'evolució de les manifestacions culturals de la comunitat esdevé així una forma de construir patrimoni —el patrimoni és una construcció social— tot aportant elements que, a vegades, esdevenen estímuls per a la dinamització associativa. Alhora, la divulgació obre les portes a aprofondir en el coneixement o a encetar noves línies de recerca, sobretot si es proposa no a partir d'unes conclusions definitives, ans al contrari, com un diàleg entre la comunitat que basteix dia a dia la seva cultura, diem-ne popular, i les persones que ens dediquem a la investigació.

Sense oblidar que, el record, l'evocació de les experiències viscudes o transmeses generacionalment, té un component emocional que no cal defugir.

Retornar la recerca a la població en forma d'activitats de divulgació no és, doncs, un aspecte menor de la nostra activitat. I fer-ho des del contacte directe amb les persones, la conversa o el debat, és prou important. Tant com organitzar jornades urbanes, publicar llibres o articles en digital. I l'estiu és un bon moment.

Més informació

Sobre l'anunci d'una tronada infantil per Festa Major

En les últimes hores, coneixedors del debat que s'ha obert respecte l'anunci d'una nova tronada, de caire infantil, a la propera Festa Major de Reus, el dia 27 de juny, diversos mitjans de comunicació han contactat amb l'entitat per demanar la nostra opinió.

Com a Carrutxa, tot i que fa anys que treballem en la documentació, l'estudi i la reflexió sobre la festa, no formem part de la comissió de protocol de l'Ajuntament, per tant no hem participat en cap debat al respecte, anterior a l'anunci, i si ara definim la nostra posició és perquè ens l'han preguntat.

Aquesta és la nostra opinió

Més informació

Una mica imprescindibles

Enguany, la nostra associació ha rebut alguns reconeixements a la feina que, des de 1980, realitza pel que fa a la recerca i la difusió del patrimoni cultural i la memòria històrica. El més important ha estat el Premi Nacional de Cultura, atorgat pel Consell Nacional de la Cultura i les Arts, però també la munió de felicitacions i mostres de suport que hem rebut de persones i entitats d'arreu del país amb motiu d'aquesta distinció. Aquest desembre, Canal Reus TV ens ha proposat com una de les entitats o persones «imprescindibles» de la ciutat. De nou, volem expressar el nostre agraïment.

No som entitat de cercar afalags ni presentar-nos a concursos. Volem, però, agrair un cop més aquests reconeixements en la mesura que ens ajuden a explicar la nostra feina més quotidiana, el dia a dia de l'entitat que no té tanta projecció pública, la importància de la recerca feta amb criteris científics, el valor de la memòria personal, de la xarxa de col·laboracions locals o el nostre compromís amb el retorn del coneixement a la població...

Més informació

Cap a un nou protocol festiu de la ciutat de Reus

Un protocol és una convenció que descriu un seguit d'actuacions que afecten les persones o els col·lectius humans en una situació concreta. En el cas del protocol d'una festa correspondria al cerimonial que la conforma: els seus components i el ritual que se segueix: allò que es fa conforme al costum.

La redacció de protocols en el passat fou un mitjà per a ordenar i regular la participació dels diferents estaments socials a la festa, evitant conflictes com, per exemple, l'ordre de les demostracions festives o els elements representatius de les diverses confraries d'ofici —o gremis— als seguicis i professons.

La revitalització de la Festa Major de Sant Pere i la recreació de la festa de Misericòrdia, en les dues darreres dècades del segle XX, ha suposat el retorn al carrer de tot un seguit de manifestacions festives del passat, o la incorporació de noves figures, que adopta la forma dels antics seguicis urbans, per bé que amb un rerefons social prou diferent.

Després d'un procés de debat a l'entorn del conjunt de festes que celebrava la ciutat, l'Ajuntament va optar per la redacció d'un protocol que engloba les celebracions de Sant Pere i Misericòrdia, a més de les solemnitats excepcionals dedicades a la Mare de Déu.  Aquest protocol fou editat fianalment el 2006 i és, amb algunes modificacions, vigent en l'actualitat.

El text actual s'ha de refer. Des de Carrutxa entenem que cal un redactat molt més senzill i àgil que reculli quins són els components rituals —és a dir, definits pel costum— de la festa, la seva descripció i la seva funció a la festa.

Més informació

Gràcies a tothom. Continuem…

Des que es féu públic que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts ens havia atorgat el Premi Nacional de Cultura 2016 fins avui —l'acte de lliurament fou el passat dimecres 8 de juny—, hem rebut moltes, moltíssimes felicitacions i mostres de suport a la nostra feina. En diferents formats, en paper o digitals, amb comentaris breus o articles. De paraula, mitjançant trucades o al carrer, passant per la llibreria en horari de feina de la nostra presidenta o fent cap al local.

L'atorgament del premi ha estat una oportunitat excel·lent de fer visible el nostre treball més quotidià i una part —només una part petita— de l'equip de persones que col·laboren amb l'associació. Massa sovint s'identifica Carrutxa amb uns pocs noms, els de les persones que acostumen a fer més conferències o altres actes. Massa sovint, de l'entitat, se'n coneixen més els resultats: els llibres, les exposicions, les activitats al carrer, la contribució a la recuperació de festes…, que la recerca de camp, l'estudi i la feixuga feina diària de catalogació de materials, o l'atenció al públic.

I ara continuarem. Això també ho hem deixat molt clar...

Més informació

Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria / Carrutxa
Travessia del C. Nou de Sant Josep, 10, planta baixa
43204 REUS

Tel. 977 340 928 | correu@carrutxa.cat

facebook twitter