Carrutxa es finança a partir de tres formes d'obtenció de recursos:

– Les quotes dels col·laboradors de l'entitat.. A finals de 2015, l'entitat compta amb 160 persones associades.

– Les aportacions personals resultant del treball voluntari en benefici de l'entitat (per exemple, realització de conferències i altres encàrrecs de feina com són la redacció d'articles o llibres).

– Els ajuts institucionals derivats dels convenis de col·laboració o per a la realització d'activitats.

En l'actualitat l'entitat té convenis de col·laboració amb l'Ajuntament de Reus i el Departament de Cultura de la Generalitat (Xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic).

Totes les activitats que organitza l'associació són públiques.

enrera / atràs

Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria / Carrutxa
Travessia del C. Nou de Sant Josep, 10, planta baixa
43204 REUS

Tel. 977 340 928 | correu@carrutxa.cat

facebook twitter