per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
NOTÍCIA D’UN FORMULARI NOTARIAL DEL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XIX, PROCEDENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T.

Per l’aprenentatge de l’ofici de notari un jove, amb coneixements d’escriptura i de la llengua llatina, es posava d’escrivent a casa d’un professional de la fe pública, per a iniciar-se en l’ofici. La teoria estava exposada en diversos manuals impresos de l’art de la notaria, i la pràctica s’exercia a través dels formularis, que venien a ser models de les escriptures més comunes.
Aquets formularis ja apareixen a l’època medieval, i continuen a les èpoques modernes i contemporània, solen ser manuscrits, i s’han estudiat especialment a Catalunya i al País Valencià. Aquesta tipologia de documents generalment s’ha conservat en els fons notarials. Pel que fa al Penedès, disposem del treball de Josep M. Duart Montoliu sobre un formulari notarial de Sitges dels segles XVI-XVII , utilitzat fins el mil vuit-cents (1).
L’objectiu d’aquesta breu nota és la de donar notícia de l’existència a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, conegut també com a Casa de l’Ardiaca (carrer Santa Llúcia 1), d’un formulari notarial començat el 23 d’abril del 1816 per l’escrivent Francesc Llorens Roca. La seva mida és quart, té 482 folis (2) , dels quals dinou són en blanc (fs. 451-470); l’idioma emprat és el català, i disposa d’un índex o rúbrica d’escriptures (fs. 471-482); el seu estat de conservació és bo, la seva signatura topogràfica és la de Manuscrits A-17. Les poblacions esmentades són les de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
El volum porta un ex-libris de Rossend Serra Pagès, que deu correspondre al propietari que donà el referit formulari, en aquest cas un reconegut folklorista barceloní (1863-1929).
En la transcipció dels actes una de les dates que s’esmenta és la de l’any 1759.
Atenent que coneixem el nom i cognom de l’escrivent hem cercat pistes en diferents arxius, la primera a Vilanova i la Geltrú, on consta que en els anys 1708-1709 hi actuava el notari Joan Llorens Solà, natural de la ciutat de Lleida (3). De la seva activitat a la capital del Segrià només ha arribat fins a nosaltres un registre, concretament un notale instrumentorum dels anys 1669-1674 (4). Avançant en el temps, a Vilafranca del Penedès entre els anys 1752-1807, actua el notari Francesc Llorens Guasch (5).
Deixem pels investigadors del Penedès la recerca més aprofundida d’aquest llinatge de notaris, que des de les terres de l’interior es desplaçà cap a la costa mediterrànea.
L’arxiu vilanoví guarda diversos formularis similars de diferents èpoques i procedència, el més antic dels quals data del 1568 i és de la cúria reial de Girona; en segueix un altre del 1673-5, de Joan Gassó, escrivent natural de la ciutat de Tarragona, i habitant a Vilanova de Cubelles, sota la disciplina del notari públic Francesc Reig. Del 1748 n’hi ha un altre del vilanoví Antoni Martí Cortés, escrivent del notari de Barcelona, Ramon Alier. Finalment, un darrer de Bernat Penya, escrivent de Barcelona, del 1779 (6).
Esperem que en un futur es puguin inventariar tots els formularis del Principat a fi de facilitar-ne la seva investigació .


NOTES:

(1) “El formulari notarial de l’Arxiu històric de Sitges”, publicat a Miscel.lània Penedesenca, 1989, ps. 317-334. Agraeixo la informació d’aquesta referència bibliogràfica al company Laureà Pagarolas.
(2) La foliació és recent, en llapis .
(3) Rafael Mestres-Núria Jornet, Catàleg dels protocols notarials de Vilanova i la Geltrú. Barcelona 2001, p. 35
(4) Lluïsa Cases Loscos, Catàleg dels protocols notarials de Lleida. Barcelona 1983, p. 81.
(5) Antoni Jordà Fernández, Catàleg de l’arxiu notarial de Vilafranca del Penedès. Barcelona 1983.
(6) Mestres-Jornet, op. cit.


Data de publicació digital: 04/05/2005


Article publicat a la revista El Penedès (Vilafranca del Penedès) 9 (2004 ) ps. 75-76

La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com