per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
FONTS PER A HISTORIAR EL PERIODISME A TARRAGONA
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T.

Amb la implantació dels estudis de periodisme a Tarragona cal preveure que augmentin els estudis sobre la història dels mitjans de comunicació a la demarcació, tant per part de professors com d’estudiants. Els arxius i les hemeroteques esdevindran un lloc de visita obligada. Encara que sigui de forma breu, ens agradaria esmentar alguns fons documentals accessibles a l’Arxiu Històric de Tarragona, depenent de la Generalitat de Catalunya.

El més voluminós, sens dubte, és el del Diario Español de Tarragona (1939-1987), que es fundà com a òrgan de propaganda del nou règim polític. La cronologia de les sèries és irregular: algunes arrenquen el mateix 1939, «año de la victoria», i altres ho fan a la dècada dels cinquanta, fet que ens indica que el fons ha sofert expurgacions. La correspondència parteix el 1941 amb llibres de registre d’entrades i sortides, cartes, circulars de l’administració central, etc.
Dins la secció de personal trobem nòmines, cotitzacions a la Seguretat Social; a comptabilitat apareixen els típics llibres de diari, major, registre de lletres, comptes corrents, balanços, arqueig, moviments bancaris, estat de tresoreria, memòries, compra de matèries primeres, etc.
Pel que fa a la redacció es conserven els comunicats de recepció
d’originals, relació dels corresponsals dels pobles... En l’apartat
d’ingressos hi ha detall de la publicitat i subscripcions. Del tiratge tenim les declaracions oicials pel període 1955-1972. A patrimoni sobresurt la construcció del nou edifici.

Pel que fa a les emissores s’ha conservat els fons documental de Ràdio Tarragona (1933-1982). El seu contingut és variat: programació dels anys setanta, guions radiofònics, correspondència, comunicats diaris de publicitat, controls d’audiència, comptabilitat, dades sobre el personal, i del Club Maginet amb el recordat Josep M. Terrassa.
També hi trobem la comptabilitat de les filials, Ràdio Mora d’Ebre i Ràdio El Vendrell (1954-1963). Finalment, compta amb les col·leccions de fotografies i enregistraments. Les emissores més estudiades fins ara han estat les de Tarragona, Reus, Montblanc i la Selva del Camp.

Dins el fons del Govern Civil de Tarragona existeix l’expedient de
l’associació de la premsa de Tarragona (1923-1941).


Data de publicació digital: 22/01/2003


Diari de Tarragona .26.10.2001.


La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com