per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
DOCUMENTACIÓ REFERENT A LA SETMANA SANTA EN EL FONS DE L’ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE REUS
Documents sobre la Guerra Civil a la Selva del Camp (1936-1938)
DOCUMENTS PER A HISTORIAR LA PREMSA RELIGIOSA
EL FONS DOCUMENTAL DEL GOVERN CIVIL DE TARRAGONA I L´ARQUEOLOGIA
UN NOTARI CARLÍ DE TARRAGONA A L’URGELL. NOTA DE LA PRODUCCIÓ DOCUMENTAL DE MIQUEL MARTÍ BORONAT (1831-1835)*
UN CAPBREU DE VILABELLA DE FINALS DEL SEGLE XVIII
ELS ARXIUS DE LES COOPERATIVES
FONTS PER A LA HISTÒRIA DEL BOSC A L´EPOCA CONTEMPORÀNIA. DOCUMENTACIÓ DELS PARTITS JUDICIALS DE VALLS I MONTBLANC CONSERVADA EN EL FONS DEL DISTRICTE FORESTAL DE TARRAGONA (ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA).
FONTS PER A HISTORIAR EL PERIODISME A TARRAGONA
LA CONCA DE BARBERÀ EN EL FONS PERSONAL DE L´HISTORIADOR SELVATÀ EUFEMIÀ FORT I COGUL
ELS FONS COMERCIALS COM A BASE PER A L’ESTUDI DE LES RELACIONS ECONÒMIQUES
ELS ARXIUS DEL MÓN DEL TREBALL
HISTÒRIA DELS ARXIUS: ENTRE LA SALVAGUARDA I LA DESTRUCCIÓ
COMUNICACIÓ ARXIVÍSTICA INTERTERRITORIAL
LA PROJECCIÓ SOCIAL DELS ARXIUS: UN REPTE
LA CONCA DE BARBERÀ EN DOS FONS PATRIMONIALS DE TARRAGONA I EL PRIORAT
ALCOVER EN EL FONS MUNICIPAL DE TARRAGONA
DOCUMENTS DE LA COOPERATIVA DELS OLLERS DE LA SELVA DEL CAMP (1905-1913)
DOCUMENTS MENORS PER A L’ESTUDI DEL FERROCARRIL A L’ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA
PROJECTES DE BIBLIOTEQUES DIGITALS A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
VILANOVA I LA GELTRÚ EN FONS DOCUMENTALS TARRAGONINS
... Es mostren només 20 documents ...
EL FONS NOTARIAL D’ALCOVER DE L’ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
UN EXEMPLE DE DISPERSIÓ DOCUMENTAL: UNS MANUALS NOTARIALS DE LLEIDA A L’ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS POTAU DE SARRAL A L’ARXIU PARROQUIAL DE MONTBLANC (SS. XVII-XVIII)
... Es mostren només 20 documents ...
EL FONS PERSONAL DE MOSSÈN RAMON MUNTANYOLA A L’ABAST
... Es mostren només 20 documents ...
RELACIONS ENTRE RIUDECANYES I VILAFRANCA DEL PENEDÈS EN EL FONS PATRIMONIAL HOMDEDÉU
... Es mostren només 20 documents ...
LA FRAGMENTACIÓ DEL FONS DE LA PRESÓ DEL PARTIT JUDICIAL DEL VENDRELL
... Es mostren només 20 documents ...
NOTÍCIA D’UN FORMULARI NOTARIAL DEL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XIX, PROCEDENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
... Es mostren només 20 documents ...
INVENTARI DEL FONS PATRIMONIAL HOMDEDÉU DE RIUDECANYES (SEGLES XV-XIX)
... Es mostren només 20 documents ...
L’ARXIU PARROQUIAL D’ALMOSTER
... Es mostren només 20 documents ...
POSSIBILITATS DELS PADRONS D’HABITANTS PER A L’ESTUDI DE LES MIGRACIONS
... Es mostren només 20 documents ...
Manuscrits conservats al Museu Comarcal de Montblanc (II)
... Es mostren només 20 documents ...
El fons documental del poeta de Miravet Roc Llop Convalia, a Tarragona
... Es mostren només 20 documents ...
La Conca en la sèrie d’expedients diversos de l’Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona
... Es mostren només 20 documents ...
Un inventari de l’arxiu del gremi dels blanquers de Reus del 1870
... Es mostren només 20 documents ...
ARXIUS I ARXIVÍSTICA A LES COMARQUES TARRAGONINES: UN BALANÇ FINIMIL.LENAR. HISTÒRIA I PRODUCCIÓ BIBLIOGRÀFICA
... Es mostren només 20 documents ...
LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI DOCUMENTAL DE RODA DE BERÀ
... Es mostren només 20 documents ...
GUIA DE FONTS DOCUMENTALS PER A LA HISTÒRIA DE LA MEDICINA. COMARQUES MERIDIONALS. ÈPOQUES MODERNA I CONTEMPORÀNIA
... Es mostren només 20 documents ...
UN CAPBREU DE RIUDOMS DE MITJAN SEGLE XVIII. PRESENTACIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL
... Es mostren només 20 documents ...
VILAFORTUNY EN ARXIUS PÚBLICS DE TARRAGONA I REUS
... Es mostren només 20 documents ...
REUS EN ARXIUS FORANIS
... Es mostren només 20 documents ...
INVENTARI DELS TESTAMENTS AGRUPATS EN ELS LLIBRES ESPECIALS DE LA NOTARIA DE MONTBLANC , CONSERVATS A TARRAGONA (SEGLE XVIII)
... Es mostren només 20 documents ...
RELACIONS HUMANES ENTRE ALCOVER I LA SELVA DEL CAMP A FINALS DEL SEGLE XIX. ANÀLISI DEL PADRÓ D’HABITANTS
... Es mostren només 20 documents ...
LA CRÒNICA NEGRA DE LA DESTRUCCIÓ D’ARXIUS A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
LES ACTES DE LA PROVÍNCIA, UNA FONT PER A LA INVESTIGACIÓ HISTÒRICA DE LA CONCA DE BARBERÀ
... Es mostren només 20 documents ...
NOTÍCIES SOBRE ALCOVER EN EL FONS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
VALLCLARA A L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
SALOU ALS FONS DOCUMENTALS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LA RIBERA D’EBRE A TRAVÉS DELS DOCUMENTS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
EL FONS ‘SERVICIO NACIONAL DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES’ DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
DOCUMENTACIÓ REFERENT AL PRIORAT DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ
... Es mostren només 20 documents ...
VILANOVA I LA GELTRÚ EN FONS DOCUMENTALS TARRAGONINS
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T.

Com bé saben els historiadors de Vilanova i la Geltrú, aquesta vila a l’època moderna fou adscrita a la vegueria de Tarragona i més endavant al corregiment del mateix nom. Això fa pensar amb l’existència en aquest lloc de documents vilanovins en els fons originats per les administracions públiques. Dins el fons històric de l’ajuntament de Tarragona trobem els llibres de Miquelets del 1795 que contenen dades sobre lleves i reclutaments de soldats per la Guerra Gran que enfrontà el Regne d’Espanya amb la República Francesa, a més de la imposició de contribucions per a sufragar les despeses. De Vilanova hi ha la relació detallada dels homes majors de setze anys, amb anotació dels seus noms i cognoms, ofici, edat, estat civil i algunes observacions interessants com la residència quan eren absents (en el moment de la realització del recompte, el 14 de febrer de 1795, hi ha més d’una vintena de comerciants a Amèrica, la majoria solters, i tres a Galícia). En total hi ha 1500 individus dels quals un centenar (6,6 %) eren mariners matriculats. Hi figuren els motius de les exempcions: ser fill de mare vídua, patir una malaltia (s’indica) o per raó de la professió (inhabilitats), com eren el metge, cirurgià, apotecari, manescal, mestre de minyons, notari de la cúria i de marina, administradors de la duana, de la sal, del correu, o altres càrrecs públics.

Dins el fons de la notaria de Tarragona sobresurten els llibres de marina de diversos notaris. Un d’aquests, Josep M.Cortadelles, actuà a Vilanova el 1812-1813, en concret fins el 4 d’octubre, quan fou substituït per Joan Aldivert Miró. Els volums de l’escrivania de marina contenen esciptures útils per al coneixement del comerç marítim. Redactat per l’escrivà Antoni Eloi Alterachs hi ha un capbreu dels beneficis de Sant Miquel i Sant Esteve, fundats a l’església parroquial de la Geltrú i que afectaven immobles de la ciutat de Tarragona. Dins la mateixa fe pública trobem el fons de la comptaduria d’Hipoteques de Tarragona (principiada el 1768) que registra moltes escriptures de Vilanova.

A la Junta de comerç de Tarragona, que arrenca el 1835, i que posteriorment prendrà la denominació de Junta Provincial d’Agricultura i Comerç, s’hi localitza un expedient d’aigües de Vilanova de finals del segle XIX, un d’inspecció de bótes del 1856 i un altre sobre el repartiment del subsidi de comerç dels anys 1825-1860 de Vilanova.


És però en els fons comercials privats on es poden estudiar millor les relacions econòmiques i socials entre Vilanova i Tarragona, un exemple el presenta el voluminós i poc treballat encara fons de la casa Moragues, de Valls-Tarragona, on s’esmenten els comerciants Pau Alba, Jordi Guasch, Julià Merino i Joan Riudor que negociaven amb vi, aiguardent i fruits secs. Sobresurten els llistats impresos de preus corrents de productes a l’engròs segons la cotització del port de Vilanova a inicis del mil vuit-cents. Tanmateix abunden els documents d’embarcament de vaixells (coneixements, guies, tornaguies), correspondència (entrades i sortides), comptabilitat, plets judicials com el de l’exempció de delmes del Mas Quadrell, a Jafra, propietat del vilanoví Francesc Papiol, hereu de Felip Bertran, baró de dit lloc (1817-1819), o el relacionat amb el pagament de les contribucions especials a l’ajuntament i parròquia de Vilanova el 1812, sense oblidar nombroses causes contra patrons d’embarcacions de Vilanova davant la comandància militar de marina (1802/1823).

Tots els fons referenciats estan dipositats a l’Arxiu Històric de Tarragona, de la Generalitat de Catalunya. Per més informació també podeu dirigir-vos a l’Arxiu Comarcal de Vilanoca, de la mateixa administració autonòmica. Sota dependència directa de l’Estat recordem que a Tarragona hi ha l’Arxiu Central del Port.


Data de publicació digital: 01/01/1970


Article publicat a la revista DEL PENEDÈS (Vilafranca del Penedès) 2 (estiu 2002), pàg. 89.

La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com