per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
UN DOCUMENT SOBRE EL FERROCARRIL DEL VENDRELL EN UN FONS COMERCIAL DE REUS (SEGLE XIX)
LA FRAGMENTACIÓ DEL FONS DE LA PRESÓ DEL PARTIT JUDICIAL DEL VENDRELL
LA FRAGMENTACIÓ DEL FONS DE LA PRESÓ DEL PARTIT JUDICIAL DEL VENDRELL
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T.

Les vicissituds del patrimoni documental català estan plenes de sotracs, alguns d’irreparables, des de la destrucció per guerres, per la mala gestió o simplement per obtenir pasta de paper, fins a la dispersió i fragmentació.
Per aquests motius els investigadors de les ciències socials han de destinar una bona part del seu temps a la localització de la documentació. El punt de partida de tota recerca és conèixer les demarcacions administratives històriques, les institucions que exerciren competències sobre el tema a tractar, i on han anat a parar els seus arxius. En l’àmbit judicial, a l’Àntic Règim, l’exercici de la justícia estava repartit entre els senyors jurisdiccionals i el rei; en el segle XIX l’Estat n’assumí el complet control.
Amb la divisió provincial El Vendrell restà adscrit a Tarragona; però en un nivell administratiu inferior fou capital de partit judicial, amb jutjat i presó. La documentació de la presó s’ha conservat en la seva majoria a la mateixa població, primer a l’arxiu municipal, i posteriorment a l’Arxiu Històric Comarcal (ACVE).
L’any 1954, amb motiu de la supressió de la presó del Vendrell, hi ha haver un traslllat del fons, portant a Tarragona (a la presó provincial) la totalitat dels expedients d’interns. Anys després, el 1995-1996, s’efectuà una transferència a l’Arxiu Històric de Tarragona (AHT), on són a l’abast dels estudiosos.En total hi ha 1233 expedients personals (1910/1951). Amb la caiguda de la II República espanyola per la la victòria franquista, s’inicià una forta repressió política, per a la qual els arxius són una peça clau per conèixer els judicis, les comdemnes, els afussellaments i en general la imatge més dura de la repressió.
El fons penitenciari d’El Vendrell no fou l’únic que patí una divisió. Els de Montblanc, Reus i Tortosa seguiren el mateix procés, no així els de Falset, Gandesa i Valls que es mantingueren in situ (1).
Una de les possibilitats seria reunificar les dues parts dels fons, el de l’ACVE i el de l’AHT atenent el principi d’origen. En el cas que no fos possible el retorn de la documentació original, hom podria realitzar una còpia.
Un altre fons, pertanyent a la Generalitat Republicana, on podem trobar dades de la presó d’El Vendrell –en concret la relació entre les dues institucions- es troba avui a Salamanca físicament, però inventariada i microfilmada es pot consultar a l’Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat del Vallès).

Alguns fons complementaris són el de la presó provincial de Tarragona (AHT) que s’inicia el 1939, i d’altres, com els dels tribunals militars (dipositats a l’Arxiu de Capitania General de la Tercera Regió Militar a Barcelona), que contenen els judicis sumaríssims. O els fons de les juntes locals i provincial de Llibertat Vigilada, la cronologia de les quals se centra principalment en la dècada dels anys quaranta (AHT).
Els arxius de les presons són la font bàsica per a l’estudi de la conflictivitat social, la delinqüència i la repressió que han portat a terme els règims dictatorials que hem tingut.


NOTES:

(1) Per a més informació vegeu el nostre treball “Entre la pèrdua i la dispersió: els fons documentals de les presons preventives o de partit a la província de Tarragona (època franquista) “ dins Actes Congrès Camps de concentració i el món penitenciari d’Espanya durant la Guerra Civil i el Franquisme .Museu d’Història de Catalunya / Crítica .Barcelona.2003 , ps. 1039-1049.


Data de publicació digital: 01/01/1970


Article publicat a El Penedès (Vilafranca del Penedès) 9 (2004) , ps. 72-73

La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com