per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
Recordant Josep Vallverdú Poblet (1906-1938)
Documents sobre la Guerra Civil a la Selva del Camp (1936-1938)
DOCUMENTS DE LA COOPERATIVA DELS OLLERS DE LA SELVA DEL CAMP (1905-1913)
LA SELVA DEL CAMP. RESTAURACIÓ DE LA IMATGE GÒTICA DE SANT ANDREU APÒSTOL
NOTA DE L’EMIGRACIÓ FEMENINA ALCOVERENCA A LA SELVA DEL CAMP A FINALS DE LA PRIMERA GUERRA CARLINA (1838)
UN EPISODI DE LA GUERRA DE SUCCESSIó A LA SELVA DEL CAMP: L’ORDRE D’ENDERROCAMENT DE LES MURALLES (1714)
UN CONFLICTE AMB LA LLEVADORA DE LA SELVA DEL CAMP, L’ALCOVERENCA JOSEPA LLAVORÉ BATET (SEGLE XIX)
UNA LLEVA MILITAR O “QUINTA” DE FINALS DEL SEGLE XVIII DE LA SELVA DEL CAMP. ELS MIQUELETS (1795)
RELACIONS HUMANES ENTRE ALCOVER I LA SELVA DEL CAMP A FINALS DEL SEGLE XIX. ANÀLISI DEL PADRÓ D’HABITANTS
Les respostes de la Selva del Camp a l'enquesta de Manuel de Godoy (1797)
UN EPISODI DE LA GUERRA DE SUCCESSIó A LA SELVA DEL CAMP: L’ORDRE D’ENDERROCAMENT DE LES MURALLES (1714)
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T.

Un dels municipis camptarragonins (després de les ciutats de Reus, Tarragona i Valls) que ha conservat amb més integritat els seus arxius és la Selva del Camp. L’escorcoll detingut dels documents que conté ens aporta notícies interessants sobre els principals esdeveniments de la història de Catalunya.
En aquesta breu nota voldríem aportar una missiva que els militars borbònics adrecen a les autoritats locals de la Selva del Camp sobre la destrucció de les seves fortificacions, dins de la línia de desmuntar qualsevol possible resistència catalana al nou ordre polític.
Els fets que succeïren a la Selva són prou coneguts gràcies a la narració que en féu Mn. Joan Pié i Faidella (1).
Les càrregues de la guerra sobre la població foren grans: lleves, allotjaments de tropes, subministrament (cereals, farratge, palla, llenya), bagatges, contribucions extraordinàries, etc. Per por del saqueig i robatoris, el gener de 1713 la vila porta els objectes de plata i els ornaments més valuosos a Tarragona; aquesta ciutat es rendiria el mateix any. La resistència, però, es va mantenir a les muntanyes a través de grups de miquelets. Per evitar el col•laboracionisme, les autoritats borbòniques amenaçaren amb saquejar i cremar la Selva si s’ajudava als resistents.
El document que avui presentem és del maig del 1714 i en ell s’ordena destruir les fortificacions de la vila, segons el llibre d’actes estudiat per Mn. Pié Faidella els espanyols havien detingut als jurats. Llavors es mantigueren negociacions pel seu alliberament i revocació de l’ordre de destrucció de les fortificacions previ pagament de les terces o mesades que la vila devia pel quarter d’hivern (1).
El Comú o Universitat d’aleshores aconseguir salvar les torres i muralles, però aquestes, d’origen medieval, ja eren obsoletes per a l’artilleria moderna del moment.
Avui dia, la conservació de la muralla de la Selva ha experimentat un procés irreparable d’eliminació a causa de les transformacions urbanístiques del nucli històric, si bé encara queda algun pany de mur que es podria restaurar, tal com s’ha fet amb alguna torre: ara bé, en algun cas el mal gust i el poc rigor històric en la remodelació fa que siguem crítics amb les actuacions que fins ara s’han dut a terme.També s’hauria de plantejar la reconstrucció dels portals. El que no va fer la Guerra de Successió ho han fet impunement els promotors immobiliaris de finals del segle XX i inicis del XXI.La Selva del Camp, 3 de maig de 1714.
Edicte del cap militar de la vila als jurats de la Selva del Camp per enderrocar les muralles i portals en el termini de vint dies.
Arxiu Municipal de la Selva del Camp, fons municipal, caixa 45.

Luis de Saa Rangel, coronel del regimiento de cavalleria [de las] corazas españolas de Flandes, brigadier de los exércitos de su Magestad y comandante sus tropas en esta villa:

Por orden que tengo del Excellentisimo Señor Marqués de Valdecañas, capitán general de los exércitos de su Magestad y comandante de este país, en su nombre ordeno y mando al bayle y jurados de esta villa, y a qualquier otra justicia de ella, en ausencia de los dichos, que dentro del término de veinte días, contando desde el de la fecha, tengan arruynadas y arrasadas todas las murallas y paredes que formaren el cerco de esta villa, exceptuando solamente, el de donde se formare de casas, como también les ordeno y mando hagan desmantelar y arruinar de las quatro puertas que se han quemado, las que no tubieren fabricadas casas d•encima de ellas, y esto en el mismo término referido, y que manden hechar un bando sin la menor dilación para que todos los vezinos de esta villa y los de su jurisdicción, esten enterados de esta órden, como también de la que ninguna justicia ni otra qualquier persona que no tenga legítima y suprema autoridad para ello haga hazer la menor reparación de dichas murallas y paredes, a pena de ser ahorcado y si dentro de los dichos veinte dias no se hubiere dado entero cumplimiento y execución a dicha orden, seran castigados con el rigor de la guerra, como también seran comprehendidos en dichas penas todos los vezinos sugetos a esta jurisdicción sino entregaren todas las armas de fuego eue tubieren, y como se ordenó ayer a los habitantes de esta villa, y las llevarán a Tarragona.
Dada en la Selva, a tres de mayo de mil setecientos y catorze “.


(1) Annals inèdits de la vila de la Selva del Camp de Tarragona. Tarragona, 1984 (reimpressió).
La bibliografia sobre aquesta guerra és molt abundant; la més recent: Josep M. Torras Ribé, Felip V contra Catalunya. Testimonis d’una repressió sistemàtica (1713-1715). Barcelona, 2005.


Data de publicació digital: 05/02/2007


Article publicat a la revista El Pont-Alt (La Selva del Camp) núm. 104 (2007), p. 18.

La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com