per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
Francesc Contijoch Grinyó, Cisquet Casaca de Montblanc (1867-1936)
FONTS PER A LA HISTÒRIA DEL BOSC A L´EPOCA CONTEMPORÀNIA. DOCUMENTACIÓ DELS PARTITS JUDICIALS DE VALLS I MONTBLANC CONSERVADA EN EL FONS DEL DISTRICTE FORESTAL DE TARRAGONA (ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA).
BASES PER A LA HISTÒRIA DE LA RESTAURACIÓ DELS MONUMENTS DE MONTBLANC I COMARCA
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS POTAU DE SARRAL A L’ARXIU PARROQUIAL DE MONTBLANC (SS. XVII-XVIII)
NOTES SOBRE MANUEL RIBÉ LABARTA (1878-1961), CAP DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA
ROJALONS: UN NUCLI ADSCRIT A LA PARRÒQUIA I TERME DE MONTBLANC (SEGLES XVIII-XX)
Rectorologi de la parròquia de Sant Miquel de Montblanc (segles XIX-XX)
Manuscrits conservats al Museu Comarcal de Montblanc (II)
Montblanc, refugi d'un notari tarragoní durant la Guerra del Francès (1811)
INVENTARI DELS TESTAMENTS AGRUPATS EN ELS LLIBRES ESPECIALS DE LA NOTARIA DE MONTBLANC , CONSERVATS A TARRAGONA (SEGLE XVIII)
MIGRACIÓ D’ALCOVERENCS A MONTBLANC A FINALS DEL SEGLE XIX
TOT RECORDANT ELS MONTBLANQUINS IL•LUSTRES: EN EL 50È ANIVERSARI DE LA MORT D’ANTONI PALAU I DULCET
SERVEI DOMÈSTIC FEMENÍ AL MONTBLANC DE FINALS DEL SEGLE XIX
UNA CARTA D’ELOGI DE SALVADOR ESPRIU A JOSEP MARIA POBLET EL 1970
VICARIS I PREVERES ADJUNTS DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE MONTBLANC (1734-2005)
Els darrers gitanos de Montblanc a finals del segle XIX
VICARIS I PREVERES ADJUNTS DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE MONTBLANC (1734-2005)
PUIG I TÀRRECH, ROSER

Després dels estudis de Lluís París Bou i Josep M. Porta Balanyà (1) sobre el càrrec de plebà a Montblanc, i anteriorment els de Josep M. Casas Homs, que entre d’altres coses relacionen cronològicament la seva nòmina, ens ha semblat de justícia recordar els altres preveres que ajudaven en la tasca pastoral al titular, és a dir els vicaris, que en cas d’absèncià els substituien en les seves funcions i sino l’acompanyaven i ajudaven.
La nostra font d’informació han estat els llibres de baptismes, la sèrie de les quals s’inicia l’any 1734, i acabem amb el sotrac de la Guerra Civil.
La nostra pretensió és molt senzilla, aportar els noms i cognoms i les dates que els tenim documentats. No ens basem en els nomenaments oficials de l’Arquebisbat de Tarragona, ni en els acords de la Comunitat de Preveres, sinó tan sols en les signatures de les partides de bateig. Aquesta circumstància ens ha de prevenir respecte a la datació, sempre orientativa; és possible que en realitat els períodes d’estada siguin més amplis, però els que aportem són fidedignes.
La denominació de vicari no sempre apareix continua en el temps: primer un eclesiàstic es pot qualificar com a vicari, però abans ja els podem trobar com a ecònom (encarregat de l’economia) o coadjutor.
Manca el llibre número 8 dels anys 1809-1817, perdut segurament durant la Guerra Civil del 1936-39.
Pels cognoms veiem que una bona part dels vicaris eren montblanquins. En els segles XVIII i XIX destaquem l’ajut que prestaven a la parròquia els frares dels convents de Sant Francesc i de la Mare de Déu de la Mercè de la vila.
Recordem que durant alguns anys del segle XIX temps no hi va haver nomenament de plebà (ex. 1835-1846, 1858, 1871-1877, 1881-1883, 1909 i 1923.
Resta encara per investigar l’evolució històrica de la Comunitat de Preveres de Santa Maria de Montblanc, els seus membres, la seva extracció social, les seves rendes, les seves funcions, etc. (2)


Regents i vicaris de la parròquia de Santa Maria

-Josep Murtra, vicari i beneficiat (1734-50).
-Pau Oller, vicari (1735-1740).
-Rafael Dalmau,beneficiat (1739).
-Francesc Molner,beneficiat (1739).
-Josep Vidal, vicari. religiós del convent de Sant Francesc (1740-1743).
-Joan Forns, vicari, sacerdot i mercedari del Convent de la Mercè (1743-1744).
-Joan Ferrer, vicari i beneficiat (1750-70).
-Francesc de Foraster,beneficiat (1760-1766).
-Ramon Pedrol, vicari (1766-1767).
-Josep Civit,vicari (1766-1768).
-Josep Nogués (1769).
-Jaume Miró,vicari (1771-1772).
-Benet Mallat, vicari (1772-1782).
-Francesc Cases, vicari.
-Francesc Calaf, prevere, 1782.
-Pau Rius, regent (1782).
-Gil Soldevila, regent i ecònom (1782-1783), el 1784 es qualifica de vicari.
-Josep Espinós, vicari (1784-1792).
-Hilari Serres, mercedari (1784).
-Nicolau Belart, vicari (1785-1798) i ecònom (1798).
-Antoni Montseny, vicari (1794-1795) i ecònom (1797).
-Miquel Soler, mercedari (1796-1797).
-Ramon Manresa,vicari (1798-1800).
-Nicolau Belart,vicari (1800-1806).
-Bonaventura Tarrida,mercedari (1800).
-Josep Revascall, vicari (1800-1805), el 1805 signa com a ecònom.
-Antoni Monseny, vicari (1804-1808). Posteriorment apareix el 1819 i 1825, per la qual cosa suposem que continuà exercint de vicari durant la Guerra del Francès.
-Fra Basili Estapà, vicari (1806-1808).
-Pere-Anton Canyelles (1808).
(Manca el llibre de baptismes de 1809-1817) .
-Antoni Bosc,vicari (1818).
-Ramon Pedrol, mercedari (1818-1819).
-Fra Joan Ferrer Marsal, franciscà (1819-1822).
-Ignasi Padró, franciscà (1819).
-Francesc Renyer, vicari (1819-1828).
-Ramon Sanahuja,mercedari. vicari (1828-1830)
-Fra Magí Vidal, franciscà (1822).
-Miquel Cots, ecònom (1823).
-Ramon Pedrol, mercedari (1826).
-Sebastià Ferrer,vicari (1830 i 1848-1857). Més endavant regent i ecònom (1858-1859) i al final una altra vegada com a vicari (1862).
-Macià Malet, vicari (1830-1840-1847).
-Josep Pomés,vicari (1832-1840) i més endavant ecònom (1841-1848).El 1851 signa simplement com a beneficiat. El 1877 encara apareix.
-Joan Ixart, ecònom (1835).
-Josep Escoda, ecònom (1835-1841).
-Antoni Borrell, beneficiat (1839).
-Ramon Belart, prevere (1839). El 1850 i 1856 apareix simplement com a beneficiat.
-Ramon Pinyol, vicari (1857-1860) el 1869 apareix com a prevere.
-Joan Andreu,vicari (1860-1861).
-Fèlix Barri, vicari (1864).
-Macià Blavi,vicari (1866-1872).
-Josep Anglès, ecònom (1870-1878).
-Bonaventura Serret,vicari (1871).
-Jaume Vallvé,vicari (1875-1904).
-Joan Gelambí, vicari (1882-1911), també signa com coadjutor.
-Antoni Martorell, regent i ecònom (1883).
-Ramon Murtra, coadjutor (1895-1903, 1926-1928).
-Joan Domènec, beneficiat (1896) i vicari (1906-1923).
-Joan Farriol, vicari i coadjutor (1898-1929).
-Josep Domingo,vicari (1905-1908).
-Ramón Amorós, prevere (1912).
-Josep Roselló, prevere i vicari (1918-1928).
-Pau Virgili, ecònom (1924).
-Lluís Zaragoza, coadjutor (1928).
-Josep Sugranyes Trilla,coadjutor i vicari (1929-1930).
-Joan Poblet Rosanes,vicari (1930-1931).
-Josep Roselló Sans, beneficiat (1929-1936).
-Pau Queralt Gaya,beneficiat (1929-1936).
-Pere Batlle Huguet, vicari (1931).
-Ramon Bergadà,vicari (1931-1933).
-Domènech Lloberas Agràs,vicari (1933).
-Josep Colom Alsina, coadjutor i vicari (1935-1936).
-Lluís Robinat Pau, ecònom (1936). Acabada la guerra esdevingué plebà (1939-1956).
-Ramon Huguet Bonastre, encarregat (1939).
-Anton Solsona Tarragó, vicari (1939-1940).
-Josep Maria Anglès Ventosa, vicari (1940-1942).
-Enric Esplugas llorens, vicari (1942-1944).
-Ramon Muntanyola Llorach, vicari (1944-1945).
-Josep Dalmau Mulet, vicari (1945-1946).
-Josep M. Ferré Batlle, vicari (1946-1950).
-Agustí Berengué Morató, vicari (1950-1951).
-Joan Llort Coca, vicari (1952-1953).
-Jordi Rossell Farré, vicari (1953-1956).
-Josep Maria Anglada Just, vicari (1956-1959).
-Magí Sabaté Marsal, vicari (1959-1966).
-Josep M. Rubió Torné, vicari (1966-1972).
-Francesc Giménez Porcuna, vicari (1972-1987).
-Armand Puig Tàrrech,vicari (1987-1993).
-Joan Cañas (1994).
-Antoní Constantí Martra (1995-1998).
-Francesc Amigó Bartra (2001-2002).
-Xavier Roig Rovira (2003-2004).

Font : Arxiu Parroquial de Montblanc (APM), Baptismes : volums 3 (1734-1755), 4 (1756-1771),5 (1772-1790), 6 (1791-1799), 7 (1800-1808),9 (1818-1829), 10 (1830-1840), 11 (1840-1851), 12 (1852-1858),13 (1859-1870), 14 (1870-1880), 15 (1880-1890), 16 (1890-1904), 17 (1904-1923), 18 (1924-1929) i XIX (1930-1942), i Àngel Bergadà Escrivà, “Núm. 1000 del Full Parroquial “, Full Parroquial (Montblanc) (1993) p. 5.
Agraïm a Mn. Albert Palacín les facilitats per a la consulta de l’arxiu parroquial.


Notes :

(1) “La institució del Plebà a Montblanc”. Montblanc, 1999. 4 pàgines, sumplement al Full Parroquial (Montblanc) 1123 (1999).
(2) Gabriel Serra, en la seva tasca d’inventariació de l’arxiu parroquial ha publicat diversos articles sobre ella com, “La parròquia de Santa Maria de Montblanc a primers del segle XIX”, Aplec de Treballs (Montblanc) 18 (2000), ps. 71-98 i “Notes sobre l’arxiu de la comunitat de beneficiats de Santa Maria de Montblanc abans de la Guerra dels Segadors” a Aplec de Treballs (Montblanc) 20 (2002) ps. 271-276.


Data de publicació digital: 01/02/2006


Article publicat a la revista El Foradot (Montblanc) 32 (2005) p. 15-16

La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com