per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
Feliu Argimon, escrivà de la cúria del batlle de Sarral (1659)
UN NOTARI CARLÍ DE TARRAGONA A L’URGELL. NOTA DE LA PRODUCCIÓ DOCUMENTAL DE MIQUEL MARTÍ BORONAT (1831-1835)*
PERE JOAN TOMÀS I COLOMA, NOTARI DE VILA-RODONA (1757-1761)
Josep Alemany i Bonai, notari de Lleida (1736-1741)
Montblanc, refugi d'un notari tarragoní durant la Guerra del Francès (1811)
PERE JOAN TOMÀS I COLOMA, NOTARI DE VILA-RODONA (1757-1761)
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T.

Un dels deures dels arxius és el de facilitar la consulta dels seus fons documentals. La publicació de nous instruments de descripció esdevé un element decisiu perquè la informació arribi als interessats.
Amb aquesta nota arxivística voldríem presentar un petit inventari dels llibres del segle XVIII de la notaria de Vila-rodona, conservats a l’Arxiu Històric de Tarragona dins la notaria de Montblanc.

Les divisions administratives i eclesiàstiques de Vila-rodona el fan un terme fronterer. A l’època moderna pertanyia al corregiment de Vilafranca i al Bisbat de Barcelona. Amb la nova divisió provincial del segle XIX fou integrat a la demarcació de Tarragona i al partit judicial i al districte notarial de Valls. És per aquest motiu que els protocols notarials de Vila-rodona es troben a l’Arxiu Històric Comarcal de Valls.
Les sèries de Vila-rodona abasten des del segle XVII fins el primer terç del segle XIX, amb un breu afegit de finals del mil vuit-cents (1890-1894). En el segle que ens interessa, el XVIII, segons el catàleg publicat l’any 1989 (1) destaquen quatre notaris: Joan Baptista Salvany (1700-1744), Joan Andreu (1740-1756) -a la vegada notari amb exercici a Valls (1736-1763)-, Pau Marrugat Puig (1760-1797) i Francesc Valentí Jover (1786-1836). Com es pot observar alguns notaris s’encavalquen però també hi ha algun buit cronològic, com el pas entre Joan Andreu, el qual finalitza la seva actuació a Vila-rodona el 25 de gener de 1756, i Pau Marrugat, qui la comença el 29 de juny de 1760.
És en aquest lapsus de temps que hem de situar l’exercici d’un notari de Montblanc, Pere-Joan Tomàs Coloma (2), que des del 1757 fins el 1761 actuà a Vila-rodona, i que l’atzar ha fet que els seus manuals es localitzin fora de lloc.
El primer manual l’obria el 3 de febrer de 1757. En ell inicialment s’intitula notari de Montbrió del Camp (3). Tot i que hi ha algun acte realitzat en aquesta població, després ja es denomina notari de Vila-rodona (4). En el segon, tercer i quart manual a més hi localitzem diversos actes del monestir de Santes Creus, i també de Bràfim. L’escrivent al seu servei era Joan Gallissà.
En el cinquè manual (1761) s’intitula per primera vegada notari de Montblanc. Tot i que estableix el seu domicili a la vila ducal, la seva àera de treball continua essent Vila-rodona, Cabra del Camp, El Pla de Santa Maria i El Pont d’Armentera.
De llibres especials sols hem localitzat a Tarragona dos volums de capítols matrimonials, que contenen el primer (1757), el segon (1758), el tercer (1759) i el quart manual (1760).
En apèndix presentem les referències dels manuals del notari Tomàs. Esperem que aquesta breu notícia ajudi als investigadors de la història de Vila-rodona, en conèixer un nou, encara que petit, fons documental.


Josep M.T. Grau i Pujol
apèndix
Protocols notarials de Pere Joan Tomàs i Coloma, notari de Vila-rodona.
Arxiu Històric de Tarragona, fons notarial de Montblanc.

LLIBRES COMUNS

“Protocollum primum”
1757
Índex alfabètic d’atorgants
A la diligència d’obertura s’intitula notari públic de Vila-rodona. En els primers actes, del febrer i març del 1757 s’anomena notari de Montbrió del Camp.
AHT, FNM núm.3680


“Protocollum segundum”
1758
Índex
AHT, FNM núm.3700


“Protocollum tertium”
1759
Índex
AHT, FNM núm.3685


“Protocollum quartum”
1760
Índex
AHT, FNM núm.3683


“Protocullum quintum”
1761
Índex
Ja es titula notari de Montblanc, d’on diu que és veí, tot i que l’àrea de treball és la de Vila-rodona i pobles propers. Els protocols quart i cinquè foren enquadernats en un mateix volum en el segle XIX.
AHT, FNM núm.3683


CAPÍTOLS MATRIMONIALS

“Protocollum primum omnium capitulorum”
1757
Índex
El primer acte com a notari de Vila-rodona data del 20 de gener del 1757, i és el segon del llibre. El primer, datat el 28 de desembre del 1756 és de Montbrió del Camp.
AHT, FNM núm.3681


“Protocollum secundum omnium capitulorum”
1758
AHT, FNM núm.3681“Protocollum tertium omnium capitulorum”
1759
Índex
AHT, FNM núm.3682“Protocollum quartum omnium capitulorum”
1760
Índex
Hi ha una capitulació signada a Montblanc (28-VIII-1760). La resta són fetes a Vila-rodona, El Pont, Cabra, Querol, Montagut, Aiguamúrcia, etc.
AHT, FNM núm.3682notes
(1) Joan Papell i Tardiu, Catàleg dels protocols de Valls, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona 1989, pp. 265-285. El fons de Vila-rodona ha estat treballat per Josep Santesmases i Ollé en Els arrendaments municipals del segle XVIII a Vila-rodona, Institut d’Estudis Vallencs, Valls 1995, pp. 9-84.
(2) Estava casat amb Isabel Joli Monter, filla del notari d’Alforja Pere Joli i Maria Monter. La seva muller feu testament el 24 de gener de 1766 davant el notari de Montblanc Josep Castelló (AHT FN Montblanc Testaments núm. 5686 sense índex ni foliació). El seu fill, Pau Tomàs Joli serà notari de Montblanc en els anys 1789-1812. Allí naixeran els seus nombrosos fills tinguts del seu matrimoni amb Anna Maria Ràfols, natural de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès). Sobre l’activitat d’aquest notari vegeu el llibre de Josep M. Porta i Balanyà, Catàleg dels protocols de l’antic districte notarial de Montblanc (en premsa).
(3) Coneixem el cas de Joan Baptista Porxes Cabrer (1800-1812), que tot intitular-se notari de Montbrió del Camp, a la pràctica és notari de Mont-roig del Camp, on té fixada la seva residència.
(4) Aquest any escriptura actes a més de Vila-rodona, al Pla de Santa Maria, a Vilabella, al Pont d’Armentera, a Figuerola del Camp i a Vilaverd.


Data de publicació digital: 11/08/2004


Article publicat a Quaderns de Vilaniu (Valls) 34 (1998) ,ps.127-129


Nota de l’autor : Amb posterioritat a la redacció i publicació d’aquesta nota arxivística , l’any 2004 , la totalitat del fons notarial dl districte de Montblanc s’ha traslladat de Tarragona a l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc, on es pot consultar avui dia, a Tarragona resten solament les còpies en microfilms dels manuals notarials.


La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com