per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
Els arquebisbes i els castells (anys 1771-1825)
Morters festius a Tarragona (1709)
L´ENSENYAMENT AL CAMP DE TARRAGONA A L´EDAT MITJANA
Recordant Josep Vallverdú Poblet (1906-1938)
EL FONS DOCUMENTAL DEL GOVERN CIVIL DE TARRAGONA I L´ARQUEOLOGIA
CRONOLOGIA DE LA DIÒCESI DE TARRAGONA EN EL SEGLE XX
UN NOTARI CARLÍ DE TARRAGONA A L’URGELL. NOTA DE LA PRODUCCIÓ DOCUMENTAL DE MIQUEL MARTÍ BORONAT (1831-1835)*
FONTS PER A LA HISTÒRIA DEL BOSC A L´EPOCA CONTEMPORÀNIA. DOCUMENTACIÓ DELS PARTITS JUDICIALS DE VALLS I MONTBLANC CONSERVADA EN EL FONS DEL DISTRICTE FORESTAL DE TARRAGONA (ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA).
FONTS PER A HISTORIAR EL PERIODISME A TARRAGONA
LA CONCA DE BARBERÀ EN DOS FONS PATRIMONIALS DE TARRAGONA I EL PRIORAT
NOTÍCIA D’UN CAPBREU DE SANTA MARIA DE MIRALLES DE MITJANS DEL SEGLE XVIII A TARRAGONA
ALCOVER EN EL FONS MUNICIPAL DE TARRAGONA
L’ESPORT : SOCIABILITZACIÓ I CULTURA POPULAR. FONTS DOCUMENTALS PER AL SEU ESTUDI, LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA COM A EXEMPLE .
EXPATRIATS GIRONINS MORTS EN EL SETGE FRANCÈS DE TARRAGONA (1811)
DOCUMENTS MENORS PER A L’ESTUDI DEL FERROCARRIL A L’ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA
PROJECTES DE BIBLIOTEQUES DIGITALS A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
FONTS DOCUMENTALS MENORS SOBRE EL PORT DE TARRAGONA
EL FONS NOTARIAL D’ALCOVER DE L’ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA
UN EXEMPLE DE DISPERSIÓ DOCUMENTAL: UNS MANUALS NOTARIALS DE LLEIDA A L’ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA
El fons documental del poeta de Miravet Roc Llop Convalia, a Tarragona
La Conca en la sèrie d’expedients diversos de l’Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona
... Es mostren només 20 documents ...
Montblanc, refugi d'un notari tarragoní durant la Guerra del Francès (1811)
... Es mostren només 20 documents ...
VILAFORTUNY EN ARXIUS PÚBLICS DE TARRAGONA I REUS
... Es mostren només 20 documents ...
INVENTARI DELS TESTAMENTS AGRUPATS EN ELS LLIBRES ESPECIALS DE LA NOTARIA DE MONTBLANC , CONSERVATS A TARRAGONA (SEGLE XVIII)
... Es mostren només 20 documents ...
EL FLUX MIGRATORI D’ALCOVER A TARRAGONA A LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIX
... Es mostren només 20 documents ...
UNA MOSTRA DE L’EMIGRACIÓ GIRONINA A FINALS DEL SEGLE XIX (TARRAGONA, 1881).
... Es mostren només 20 documents ...
REPERCUSSIONS DE LA GUERRA DELS NOU ANYS AL CAMP DE TARRAGONA (1689-1697)
... Es mostren només 20 documents ...
LA CRÒNICA NEGRA DE LA DESTRUCCIÓ D’ARXIUS A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
NOTÍCIES SOBRE ALCOVER EN EL FONS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
VALLCLARA A L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
SALOU ALS FONS DOCUMENTALS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LA RIBERA D’EBRE A TRAVÉS DELS DOCUMENTS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
EL FONS ‘SERVICIO NACIONAL DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES’ DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
ELS ANYS 1627-32 I LA CRISI DEL SEGLE XVII DES DE LES TERRES TARRAGONINES
... Es mostren només 20 documents ...
ESPERAR ELS REIS. COSTUMS TRADICIONALS DE LA NIT DE REIS
... Es mostren només 20 documents ...
DIABLE SÓC D’AQUEST BALL... (NOTES PER A LA HISTÒRIA DELS BALLS DE DIABLES)
... Es mostren només 20 documents ...
LA COMUNITAT GITANA DEL CAMP DE TARRAGONA A L’ANTIC RÈGIM
... Es mostren només 20 documents ...
VILAFORTUNY EN ARXIUS PÚBLICS DE TARRAGONA I REUS
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T. ; PERIS SERRADELL, SABÍ

El coneixement del passat per a mantenir la identitat com a poble és i ha estat una constant arreu el món. En la nostra cultura es va utilitzar especialment durant el moviment de la Renaixença, i en la resistència contra el franquisme.
Segons les zones geogràfiques s’ha fet servir de diferents maneres. Així, en les comarques deprimides s’ha volgut rendibilitzat cara el foment del turisme interior de caire cultural (museus, molins, restes arqueològiques, coves...), amb el reclam de personatges famosos (músics, arquitectes, pintors, escriptors, etc.), d’ésser els escenaris naturals de quadres de pintors universals (penso en Picasso per Horta de St. Joan o en Joan Miró
per Mont-roig del Camp), i molts d’altres.

Quan els factors econòmics i demogràfics han esta la causa d’un desmesurat creixement, d’un canvi de paissatge, d’una urbanització accelerada del territori natural, d’un canvi rapidíssim en la distribució de sectors econòmics, amb la pèrdua de pes del sector primari a favor del secundari o terciari, també s’han produit accions per a preservar allò que hom creu que desapareix.
Els llocs, que tot i haver disposat secularment de parròquia i un terme històric, s’han agregat a d’altres municipis, són els que més interès mostren per la seva història diferenciada, i els llibres monogràfics en són un instrument Al Camp tenim l’exemple de la Canonja i més lluny, a la Conca de Barberà, hi ha els els casos de les pedanies de Montblanc (la Guàrdia dels Prats, Lilla, Prenafeta), a les muntanyes de Prades, Farena respecte Mont-ral, o Rojals. A l’Ebre els nuclis prop de Tortosa, per dir unes quantes mostres d’un llarg etcètera.

Per diverses causes la documentació referent a Vilafortuny (1) es troba repartida en una mitja dotzena d’arxius, motiu pel qual l’investigador que vulgui estudiar el seu passat s’haurà de desplaçar obligatòriament. Els més propers són els de Cambrils, (municipal i parroquial), però a més hem de destacar els existents a Reus i Tarragona.

A l’Arxiu Històric Comarcal de Reus (AHCR), dins el fons senyorial hi ha un gruix considerable de documentació procedent de la família Marc (2), en especial capbreus, entre els quals destaquem el de 1739, redactat pel notari resident a Valls Andreu Maimó, i un de de posterior (1751-1759) autoritzat per l’escrivà de Riudoms, Josep Pàmies. Cal afegir-hi diversos lligalls de censos i drets d’aigües del segle XVII. Val a dir que hom està pendent d’una nova i definitiva descripció arxivística. En els mateixos dipòsits, dins del fons comercial dels Sunyer de Reus (1752-1880), localitzem la petició
d’un oratori privat el 1807 al Mas d’En Bosc, a Vilafortuny (signatura 55).

A l’Arxiu Històric de Tarragona, també administrat pel govern autonòmic hi existeixen altres manuscrits. Dins el fons de la notaria de Tarragona, i dins la producció de Feliu Argimon sobresurt un capbreu de Vilafortuny dels anys 1660-1664 (caixa 163) a més dins el manual comú de 1661-1664 d’aquest notari, on abunden les escriptures datades a Vilafortuny, Cambrils i Montbrió del Camp, sense oblidar tampoc la notaria de Cambrils. Dins del fons patrimonial de la família Castellarnau, de Tarragona, en la branca Marc-Miró de Reus (1612-1825), la primera, senyora del castell i terme de Vilafortuny, conté diferents actes de compravenda de peces de terra en l’esmentat lloc (1720-1770) a més d’un conveni entre Joaquim Marc i Magdalena Vidal, vídua de Francesc Roca, sobre l’aprofitament de l’aigua d’una mina subterrània a Vilafortuny.

En el fons comercial de la Casa Moragues de Valls (AHT), en ésser arrendataris de rendes senyorials, hi apareixen fulls amb notes de la recaptació del delme, redelme, primícia i novè de Cambrils i Vilafortuny dels anys 1804-1808 (signatures 1648 i 1668), amb els noms dels col·lectors i fruits obtinguts (llegums i cereals).

Per acabar, una institució que conserva documentació base de la història de Vilafortuny, i que cal tenir present és l’Església: Arxius Històric Arxidiocesà i Capitular de Tarragona.


NOTES

(1) Per una aproximació a la seva història vegeu Gerard Martí Estrada, «Els orígens de la parròquia de Vilafortuny», a El butlletí de Vilafortuny, núm. 7, 1997, p. 2.
(2) L’agost de 1760 Salvador Marc i Bellver, de Reus, comprà per vint-i-tres mil lliures la baronia de Vilafortuny al Marquès de Barberà, Josep Galceran de Pinòs. Sobre l’adquisició i explotació de la senyoria objecte de la nostra atenció, us remetem als treballs de Salvador Rovira Gómez, La Burgesia mercantil de Reus ennoblida durant el segle XVIII, Tarragona, 1994, p. 151-153, i «Burgesia i noblesa a Reus. El cas de Salvador March i Bellver (1718-1787)», a Pedralbes, Barcelona, 8-I, 1988, p. 67-75.


Data de publicació digital: 22/01/2003


Article publicat a ANJUB.Quadern de cultura tradicional i popular, núm. 5, Cambrils, juny de 2002, p. 22.

La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com