per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
Els arquebisbes i els castells (anys 1771-1825)
Morters festius a Tarragona (1709)
L´ENSENYAMENT AL CAMP DE TARRAGONA A L´EDAT MITJANA
Recordant Josep Vallverdú Poblet (1906-1938)
EL FONS DOCUMENTAL DEL GOVERN CIVIL DE TARRAGONA I L´ARQUEOLOGIA
CRONOLOGIA DE LA DIÒCESI DE TARRAGONA EN EL SEGLE XX
UN NOTARI CARLÍ DE TARRAGONA A L’URGELL. NOTA DE LA PRODUCCIÓ DOCUMENTAL DE MIQUEL MARTÍ BORONAT (1831-1835)*
FONTS PER A LA HISTÒRIA DEL BOSC A L´EPOCA CONTEMPORÀNIA. DOCUMENTACIÓ DELS PARTITS JUDICIALS DE VALLS I MONTBLANC CONSERVADA EN EL FONS DEL DISTRICTE FORESTAL DE TARRAGONA (ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA).
FONTS PER A HISTORIAR EL PERIODISME A TARRAGONA
LA CONCA DE BARBERÀ EN DOS FONS PATRIMONIALS DE TARRAGONA I EL PRIORAT
NOTÍCIA D’UN CAPBREU DE SANTA MARIA DE MIRALLES DE MITJANS DEL SEGLE XVIII A TARRAGONA
ALCOVER EN EL FONS MUNICIPAL DE TARRAGONA
L’ESPORT : SOCIABILITZACIÓ I CULTURA POPULAR. FONTS DOCUMENTALS PER AL SEU ESTUDI, LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA COM A EXEMPLE .
EXPATRIATS GIRONINS MORTS EN EL SETGE FRANCÈS DE TARRAGONA (1811)
DOCUMENTS MENORS PER A L’ESTUDI DEL FERROCARRIL A L’ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA
PROJECTES DE BIBLIOTEQUES DIGITALS A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
FONTS DOCUMENTALS MENORS SOBRE EL PORT DE TARRAGONA
EL FONS NOTARIAL D’ALCOVER DE L’ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA
UN EXEMPLE DE DISPERSIÓ DOCUMENTAL: UNS MANUALS NOTARIALS DE LLEIDA A L’ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA
El fons documental del poeta de Miravet Roc Llop Convalia, a Tarragona
La Conca en la sèrie d’expedients diversos de l’Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona
... Es mostren només 20 documents ...
Montblanc, refugi d'un notari tarragoní durant la Guerra del Francès (1811)
... Es mostren només 20 documents ...
VILAFORTUNY EN ARXIUS PÚBLICS DE TARRAGONA I REUS
... Es mostren només 20 documents ...
INVENTARI DELS TESTAMENTS AGRUPATS EN ELS LLIBRES ESPECIALS DE LA NOTARIA DE MONTBLANC , CONSERVATS A TARRAGONA (SEGLE XVIII)
... Es mostren només 20 documents ...
EL FLUX MIGRATORI D’ALCOVER A TARRAGONA A LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIX
... Es mostren només 20 documents ...
UNA MOSTRA DE L’EMIGRACIÓ GIRONINA A FINALS DEL SEGLE XIX (TARRAGONA, 1881).
... Es mostren només 20 documents ...
REPERCUSSIONS DE LA GUERRA DELS NOU ANYS AL CAMP DE TARRAGONA (1689-1697)
... Es mostren només 20 documents ...
LA CRÒNICA NEGRA DE LA DESTRUCCIÓ D’ARXIUS A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
NOTÍCIES SOBRE ALCOVER EN EL FONS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
VALLCLARA A L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
SALOU ALS FONS DOCUMENTALS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LA RIBERA D’EBRE A TRAVÉS DELS DOCUMENTS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
EL FONS ‘SERVICIO NACIONAL DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES’ DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
... Es mostren només 20 documents ...
ELS ANYS 1627-32 I LA CRISI DEL SEGLE XVII DES DE LES TERRES TARRAGONINES
... Es mostren només 20 documents ...
ESPERAR ELS REIS. COSTUMS TRADICIONALS DE LA NIT DE REIS
... Es mostren només 20 documents ...
DIABLE SÓC D’AQUEST BALL... (NOTES PER A LA HISTÒRIA DELS BALLS DE DIABLES)
... Es mostren només 20 documents ...
LA COMUNITAT GITANA DEL CAMP DE TARRAGONA A L’ANTIC RÈGIM
... Es mostren només 20 documents ...
FONTS PER A HISTORIAR EL PERIODISME A TARRAGONA
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T.

Amb la implantació dels estudis de periodisme a Tarragona cal preveure que augmentin els estudis sobre la història dels mitjans de comunicació a la demarcació, tant per part de professors com d’estudiants. Els arxius i les hemeroteques esdevindran un lloc de visita obligada. Encara que sigui de forma breu, ens agradaria esmentar alguns fons documentals accessibles a l’Arxiu Històric de Tarragona, depenent de la Generalitat de Catalunya.

El més voluminós, sens dubte, és el del Diario Español de Tarragona (1939-1987), que es fundà com a òrgan de propaganda del nou règim polític. La cronologia de les sèries és irregular: algunes arrenquen el mateix 1939, «año de la victoria», i altres ho fan a la dècada dels cinquanta, fet que ens indica que el fons ha sofert expurgacions. La correspondència parteix el 1941 amb llibres de registre d’entrades i sortides, cartes, circulars de l’administració central, etc.
Dins la secció de personal trobem nòmines, cotitzacions a la Seguretat Social; a comptabilitat apareixen els típics llibres de diari, major, registre de lletres, comptes corrents, balanços, arqueig, moviments bancaris, estat de tresoreria, memòries, compra de matèries primeres, etc.
Pel que fa a la redacció es conserven els comunicats de recepció
d’originals, relació dels corresponsals dels pobles... En l’apartat
d’ingressos hi ha detall de la publicitat i subscripcions. Del tiratge tenim les declaracions oicials pel període 1955-1972. A patrimoni sobresurt la construcció del nou edifici.

Pel que fa a les emissores s’ha conservat els fons documental de Ràdio Tarragona (1933-1982). El seu contingut és variat: programació dels anys setanta, guions radiofònics, correspondència, comunicats diaris de publicitat, controls d’audiència, comptabilitat, dades sobre el personal, i del Club Maginet amb el recordat Josep M. Terrassa.
També hi trobem la comptabilitat de les filials, Ràdio Mora d’Ebre i Ràdio El Vendrell (1954-1963). Finalment, compta amb les col·leccions de fotografies i enregistraments. Les emissores més estudiades fins ara han estat les de Tarragona, Reus, Montblanc i la Selva del Camp.

Dins el fons del Govern Civil de Tarragona existeix l’expedient de
l’associació de la premsa de Tarragona (1923-1941).


Data de publicació digital: 22/01/2003


Diari de Tarragona .26.10.2001.


La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com