per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
RELACIONS HUMANES ENTRE VALLCLARA I LES GARRIGUES
VALLCLARA A L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
VALLCLARA A L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
GÜELL, MANEL

L’Arxiu Històric de la Diputació és un centre documental de recent creació (1997), que custodia la documentació generada per la corporació provincial des de 1834 fins a 1970. A les seves prestatgeries s’hi pot trobar informació diversa sobre les localitats de la demarcació, només cal buscar amb paciència, consultant les principals seccions de l’Arxiu: Governació, Butlletí Oficial de la Província, Cultura, etc.

Amb tot, podem localitzar fàcilment alguna documentació referent a Vallclara, que ens pot servir de mostra del que s’hi pot trobar si es fa una recerca més exhaustiva.

L’any 1915 una terrible pedregada va causar diversos danys en els conreus de moltes localitats. Una d’elles va ser Vallclara, que va enviar a la Diputació un dossier amb els informes de tots els afectats (propietats, conreus, valoracions, etc.), per tal d’optar a algun ajut.

Durant la Segona República (1931-1937), el poble va tramitar l’expedient per a la construcció de l’escola. Una còpia és a l’Arxiu Històric de la Diputació, i allí s’hi poden trobar: antecedents, memòria, plec de condicions, manaments de pagament de les obres, plànols, etc.

No va ser la única construcció a Vallclara en què intervindria l’ens provincial. El 1960 es va donar pas a l’expedient de subministrament d’aigüa al poble, una obra d’enginyeria enmarcara dins dels actes del “Dia del Municipio Rural”, testimoni dels quals, també es custodien una quarantena de fotografies en blanc i negre i data 18 de juliol, en el fons d’Imatge de l’Arxiu.

Finalment, tenim l’expedient del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, corresponent a Vallclara (1940). Aquest “Servicio”, tenia cura d’avaluar els danys produïts pels estralls de la Guerra Civil. En ell trobem dades sobre: el número d’habitants i també el de cases, d’abans i de després de la guerra, els edificis danyats o ensorrats en el decurs del conflicte, causes del malmetiment i valoració econòmica dels danys.

Per als amants de l’onomàstica està reservada la secció del Cens Electoral, que aplega llistats de tots els veïns amb dret a vot, en una vintena de censos, des de 1880 i fins tota la primera meitat del s. XX. En ells hi consten: noms i cognoms (de vegades, àdhuc malnoms), adreçes (carrers, places, ravals, etc.), oficis, edats, alfabetització, etc.

L’Arxiu Històric de la Diputació obre tots els matins de dimarts a divendres, de 9:00h., a 15:00h., i també els dimecres per la tarde. Per a més informació podeu visitar la web de la Diputació (www.altanet.org).


Data de publicació digital: 22/01/2003


Xibida. Full informatiu del poble de Vallclara, 8 (agost de 2002) 4.


La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com