per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
LA NIT DE SANT JOAN A REUS: LES FOGUERES, LES REVETLLES I LA CERCAVILA DE FOC
AÏLLAMENT, RELIGIOSITAT I MEDICINA
ELS CEMENTIRIS DE REUS (SEGLES XII-XVIII)
EL PAS DEL DAVALLAMENT DE LA CREU
Morters festius a Tarragona (1709)
REUS, PARÍS I LONDRES
REUS AL SEGLE XII
DOCUMENTACIÓ REFERENT A LA SETMANA SANTA EN EL FONS DE L’ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE REUS
LES DANSES DEL CARNAVAL DE REUS
COMPTES DE LA BOTIGA DE ROBA DE JOSEP ALEGRE I PAU GENER A REUS (1728) EN UN ARXIU DE VALLS
FONTS DOCUMENTALS SOBRE EL DISSENY INDUSTRIAL DE REUS I LA RESTA DE DEMARCACIÓ
UN DOCUMENT DE SANT PERE MOLANTA
UN DOCUMENT SOBRE EL FERROCARRIL DEL VENDRELL EN UN FONS COMERCIAL DE REUS (SEGLE XIX)
Pere Anguera Magrinyà, un genealogista reusenc d'ara fa dos-cents anys
Un inventari de l’arxiu del gremi dels blanquers de Reus del 1870
VILAFORTUNY EN ARXIUS PÚBLICS DE TARRAGONA I REUS
REUS EN ARXIUS FORANIS
RETAULES DE SEGONA Mà. LA NOVA DESTINACIó DEL RETAULE DE L’ALTAR MAJOR DE L’ESGLéSIA DEL CONVENT DE SANT FRANCESC DE REUS A LA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL DE L’ALBIOL (1826)
LA GUERRA DELS NOU ANYS A LA VEGUERIA DE GIRONA TRAVéS DEL TESTIMONI DE LA MILíCIA URBANA DE REUS (1693-1695)
Immigració estrangera a Catalunya des d’uns perspectiva local: Reus, segles XVI-XX
UN ESTÍMUL PER CONÈIXER UN FOLKLORISTA REUSENC EXCEPCIONAL, CELS GOMIS I MESTRE
... Es mostren només 20 documents ...
LA FESTA DE SANT ANTONI A REUS
... Es mostren només 20 documents ...
LA SETMANA SANTA COM A PATRIMONI CULTURAL DE LA CIUTAT DE REUS
... Es mostren només 20 documents ...
PETIT CANÇONER DE LA FESTA MAJOR DE REUS
... Es mostren només 20 documents ...
EL SEGUICI FESTIU REUSENC ENCARA ES POT FER MÉS GRAN
... Es mostren només 20 documents ...
EL BALL DE GALERES DE REUS (S. XVIII-XIX)
... Es mostren només 20 documents ...
UNA BALANDRA CORSÀRIA EN DEFENSA DEL COMERÇ REUSENC
... Es mostren només 20 documents ...
CELS GOMIS I MESTRE, CULTURA POPULAR I CULTURA OBRERA
... Es mostren només 20 documents ...
LA TRONADA DE REUS
... Es mostren només 20 documents ...
FREDERICA MONTSENY MAÑÉ (1905-1994), UNA MIRADA REUSENCA
... Es mostren només 20 documents ...
RAMON CLARET GUAL: LA RESISTÈNCIA LLIBERTÀRIA AL PRIMER FRANQUISME
... Es mostren només 20 documents ...
UN INFORME FISCAL SOBRE ELS DAURADORS I PINTORS DE REUS EN LA CRISI D’INICIS DEL SEGLE XIX (1817)
... Es mostren només 20 documents ...
Els proveïdors d’aiguardent de la Conca de Barberà a la companyia Sunyer de Reus (collita 1774-1775)
... Es mostren només 20 documents ...
DIVENDRES SANT A REUS. ´LES TRES GRÀCIES´
... Es mostren només 20 documents ...
Pere Anguera Magrinyà, un genealogista reusenc d'ara fa dos-cents anys
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T.

Els arbres genealògics com a tipologia documental són presents en multiciplitat de fons d’arxiu. No és estrany de trobar-ne en els fons parroquials i diocesans, com a justificació del grau de consanguinitat per a demanar la dispensa matrimonial, o en l’administració de causes pies per a obtenir els seus beneficis… En fons judicials, per a provar el parentiu en disputes d’herències. En fons patrimonials i personals, com a demostració de pertinença a un llinatge.
L’estament nobiliari i l’eclesiàstic són els que al llarg dels segles han conreat més la ciència genealògica al nostre país. Ara bé, la genealogia entesa com a simple curiositat o entreteniment és més tardana, i sempre restringida per diversos motius (coneixements de paleografia, accés als arxius) a una minoria que tenia capacitat per a investiga; al segle XVIII eren preveres, doctors en lleis i medicina, notaris i pocs més. Aquest és el cas que presentem, el de Pere Anguera Magrinyà, un reusenc nascut el 1767 que a inicis del segle XIX es dedicà d’una manera sistemàtica al buidatge dels llibres sacramentals –els manuals notarials de l’escrivania comuna conservats aleshores a l’arxiu de la Prioral de Sant Pere– i a l’escrivania civil, encara a les cases dels diferents notaris, per a construir les genealogies dels reusencs fins el segle XVI.
El seu mètode consistia a cercar les dades de totes les famílies seguint un criteri cronològic, des del segle XIII fins al segle XVII. Els fulls manuscrits amb els resultats del seu treball pacient i valuós foren enquadernats en cinc volums, que avui es conserven en bon estat a l’Arxiu Comarcal del Baix Camp a Reus (registres 667-671), la consulta dels quals agraïm al seu director, Sabí Peris Serradell. Centrà la seva atenció a gran nombre de llinatges, i que són –en ordre alfabètic– els següents:
Aixalà, Alemany, Aleu, Amargós, Amigó, Amorós, Bages, Baró, Bellmunt, Bellvei, Benús, Berenguer, Bertran, Boix, Bosc, Bover, Bruc, Brugar, Carbó, Carnisser, Casa/es, Clerga, Cogul, Collbató, Compte, Enveja, Espanyol, Espuny, Estapar, Falcó, Ferran, Ferrer, Figueres, Font, Fontcuberta, Forès, Forner, Freixa/es, Garrofí, Gavaldà, Gebelí, Gener, Genovart, Gil, Gispert, Granada, Guasc, Guim, Hortolà, Huguet, Litra, Manresa, Marca, Marcó, Martí, Mascaró, Mercader, Merles, Mir, Miró, Montroig, Navàs, Oliva/es, Oller, Oriol, Osset, Pallarès, Pàmies, Pasqual, Pedrol, Pinyana, Prats, Puig, Rabassa, Robert, Roca, Rocamora, Roig, Rosanes, Sabater, Salelles, Sales, Salvador, Salvat, Savall, Serra, Sirer, Solà, Solanes, Solzina, Torrell, Torroella, Torroja, Vallès, Valls, Vilagret, Vilaseca, Vidal i Voltes.
L’autor, Pere Anguera i Magrinyà, era un doctor en medicina (1) que ocupà diferents càrrecs municipals: síndic procurador el 1810-11, alcalde el 1814 i regidor el 1816-18 (2). La recerca genealògica sembla que la inicià cap al 1809 i la finalitzà cap al 1828, moment en què daten uns fulls de compliment pasqual que utilitzà en la seva recerca i alguna carta adjunta, és a dir quan tenia entre 40 i 60 anys d’edat.
Les anotacions que fa mostren que va resseguir els testaments i capítols matrimonials, escriptures notarials que ens donen dades de filiació, capbreus i els sacramentals. A banda de les “fitxes” també va dibuixar arbres, com els que oferim com a il•lustració, amb tota precisió.
Els llibres són per ells mateixos una joia per a l’investigador, en facilitar enormement la recerca de l’evolució d’una família. Alhora, donen testimoni de la labor d’un genealogista català a l’entrada del que s’anomena època contemporània a la fi de l’antic règim.
Esperem que aquesta notícia faciliti la divulgació de la seva obra i estimuli l’estudi d’aquest personatge. A més, es podria plantejar la seva publicació, atenent la magnitud de l’estudi, encara que fos en edició facsímil.
NOTES

1.- Josep M. Guix Sugranyes, a El “Llibre de la cadena” de Reus (1963, 1r. volum, p. 28, n. 16), hi fa un breu esment com a cronista de la ciutat. Fixa les dates extremes de la seva vida del 1767 al 1834, diu que tingué com a col•laborador Celdoni Vilà, i anota l’existència d’un manuscrit seu sobre la fundació d’un benefici del 1387 a Reus.
2.- Jordi Tous, “Integrants i ideologia de l’ajuntament de Reus a les darreries de l’Antic Règim”, a Penell (Reus), núm. 3 (1989), p. 149-161.

Article publicat a Revista del Centre de Lectura de Reus (Reus), 61 (abril 2000), p. 16.


Data de publicació digital: 20/10/2008


Article publicat a Revista del Centre de Lectura de Reus (Reus), 61 (abril 2000), p. 16.

La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com