per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
LA NIT DE SANT JOAN A REUS: LES FOGUERES, LES REVETLLES I LA CERCAVILA DE FOC
AÏLLAMENT, RELIGIOSITAT I MEDICINA
ELS CEMENTIRIS DE REUS (SEGLES XII-XVIII)
EL PAS DEL DAVALLAMENT DE LA CREU
Morters festius a Tarragona (1709)
REUS, PARÍS I LONDRES
REUS AL SEGLE XII
DOCUMENTACIÓ REFERENT A LA SETMANA SANTA EN EL FONS DE L’ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE REUS
LES DANSES DEL CARNAVAL DE REUS
COMPTES DE LA BOTIGA DE ROBA DE JOSEP ALEGRE I PAU GENER A REUS (1728) EN UN ARXIU DE VALLS
FONTS DOCUMENTALS SOBRE EL DISSENY INDUSTRIAL DE REUS I LA RESTA DE DEMARCACIÓ
UN DOCUMENT DE SANT PERE MOLANTA
UN DOCUMENT SOBRE EL FERROCARRIL DEL VENDRELL EN UN FONS COMERCIAL DE REUS (SEGLE XIX)
Pere Anguera Magrinyà, un genealogista reusenc d'ara fa dos-cents anys
Un inventari de l’arxiu del gremi dels blanquers de Reus del 1870
VILAFORTUNY EN ARXIUS PÚBLICS DE TARRAGONA I REUS
REUS EN ARXIUS FORANIS
RETAULES DE SEGONA Mà. LA NOVA DESTINACIó DEL RETAULE DE L’ALTAR MAJOR DE L’ESGLéSIA DEL CONVENT DE SANT FRANCESC DE REUS A LA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL DE L’ALBIOL (1826)
LA GUERRA DELS NOU ANYS A LA VEGUERIA DE GIRONA TRAVéS DEL TESTIMONI DE LA MILíCIA URBANA DE REUS (1693-1695)
Immigració estrangera a Catalunya des d’uns perspectiva local: Reus, segles XVI-XX
UN ESTÍMUL PER CONÈIXER UN FOLKLORISTA REUSENC EXCEPCIONAL, CELS GOMIS I MESTRE
... Es mostren només 20 documents ...
LA FESTA DE SANT ANTONI A REUS
... Es mostren només 20 documents ...
LA SETMANA SANTA COM A PATRIMONI CULTURAL DE LA CIUTAT DE REUS
... Es mostren només 20 documents ...
PETIT CANÇONER DE LA FESTA MAJOR DE REUS
... Es mostren només 20 documents ...
EL SEGUICI FESTIU REUSENC ENCARA ES POT FER MÉS GRAN
... Es mostren només 20 documents ...
EL BALL DE GALERES DE REUS (S. XVIII-XIX)
... Es mostren només 20 documents ...
UNA BALANDRA CORSÀRIA EN DEFENSA DEL COMERÇ REUSENC
... Es mostren només 20 documents ...
CELS GOMIS I MESTRE, CULTURA POPULAR I CULTURA OBRERA
... Es mostren només 20 documents ...
LA TRONADA DE REUS
... Es mostren només 20 documents ...
FREDERICA MONTSENY MAÑÉ (1905-1994), UNA MIRADA REUSENCA
... Es mostren només 20 documents ...
RAMON CLARET GUAL: LA RESISTÈNCIA LLIBERTÀRIA AL PRIMER FRANQUISME
... Es mostren només 20 documents ...
UN INFORME FISCAL SOBRE ELS DAURADORS I PINTORS DE REUS EN LA CRISI D’INICIS DEL SEGLE XIX (1817)
... Es mostren només 20 documents ...
Els proveïdors d’aiguardent de la Conca de Barberà a la companyia Sunyer de Reus (collita 1774-1775)
... Es mostren només 20 documents ...
DIVENDRES SANT A REUS. ´LES TRES GRÀCIES´
... Es mostren només 20 documents ...
UN DOCUMENT DE SANT PERE MOLANTA
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T.

L’estudi dels territoris sota domini del monestir de Santes Creus al
Penedès presenta la dificultat de la dispersió documental. La major part del fons senyorial es conserva en arxius de Madrid (AHNM) i Barcelona (ACA) a més de la Biblioteca Pública de Tarragona i una petita col·lecció de papers sòlts a l’Arxiu Històric de la Generalitat en aquesta darrera ciutat.

Més propers geogràficament, disposem dels arxius comarcals de Valls i Vilafranca del Penedès, on es custodien els fons notarials i de l’administració de justícia de les èpoques medieval i moderna
respectivament.

L’historiador per excel·lència del cenobi cistercenc situat a Aiguamúrcia fou Eufemià Fort i Cogul (1908-1979). Recentment la seva família ha lliurat la totalitat del seu fons personal a l’administració autonòmica (AHT). En el seu dia el selvatà va sol·licitar còpies fotogràfiques de documents a Madrid i va recollir manuscrits que estaven en mans privades.

Aquesta sensibilitat fa que entremig dels seus treballs hi aparegui algun document. És el cas dels dos fulls de la sentència que dictà l’ú de juliol de 1780 Pau Milà, batlle del lloc i terme de Sant Pere Molanta, sobre el dret de cobrament del delme de la finca coneguda amb el nom del Camp de Bassa, propietat de Pau Gual, pagès, a favor de l’abat santescreuí i en detriment del capítol de canonges de Barcelona, el qual fou condemnat a retornar els fruits percebuts indegudament. La peça de terra tenia una extensió de deu jornals, i era plantada de vinya i olivera(1).

El document és una mostra dels conflictes d’interessos jurisdiccionals a l’Antic Règim i la confluència de senyorius. A la Reial Audiència de Catalunya (ACA) són nombrosos els plets d’aquesta temàtica.

(1) AHT, Fons Eufemià Fort, signatura 1095.


Data de publicació digital: 22/01/2003


Nota publicada a la revista Del Penedès (Sant Sadurní d’Anoia), núm. 1, 2002, p. 91.

La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com