per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
LA NIT DE SANT JOAN A REUS: LES FOGUERES, LES REVETLLES I LA CERCAVILA DE FOC
AÏLLAMENT, RELIGIOSITAT I MEDICINA
ELS CEMENTIRIS DE REUS (SEGLES XII-XVIII)
EL PAS DEL DAVALLAMENT DE LA CREU
Morters festius a Tarragona (1709)
REUS, PARÍS I LONDRES
REUS AL SEGLE XII
DOCUMENTACIÓ REFERENT A LA SETMANA SANTA EN EL FONS DE L’ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE REUS
LES DANSES DEL CARNAVAL DE REUS
COMPTES DE LA BOTIGA DE ROBA DE JOSEP ALEGRE I PAU GENER A REUS (1728) EN UN ARXIU DE VALLS
FONTS DOCUMENTALS SOBRE EL DISSENY INDUSTRIAL DE REUS I LA RESTA DE DEMARCACIÓ
UN DOCUMENT DE SANT PERE MOLANTA
UN DOCUMENT SOBRE EL FERROCARRIL DEL VENDRELL EN UN FONS COMERCIAL DE REUS (SEGLE XIX)
Pere Anguera Magrinyà, un genealogista reusenc d'ara fa dos-cents anys
Un inventari de l’arxiu del gremi dels blanquers de Reus del 1870
VILAFORTUNY EN ARXIUS PÚBLICS DE TARRAGONA I REUS
REUS EN ARXIUS FORANIS
RETAULES DE SEGONA Mà. LA NOVA DESTINACIó DEL RETAULE DE L’ALTAR MAJOR DE L’ESGLéSIA DEL CONVENT DE SANT FRANCESC DE REUS A LA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL DE L’ALBIOL (1826)
LA GUERRA DELS NOU ANYS A LA VEGUERIA DE GIRONA TRAVéS DEL TESTIMONI DE LA MILíCIA URBANA DE REUS (1693-1695)
Immigració estrangera a Catalunya des d’uns perspectiva local: Reus, segles XVI-XX
UN ESTÍMUL PER CONÈIXER UN FOLKLORISTA REUSENC EXCEPCIONAL, CELS GOMIS I MESTRE
... Es mostren només 20 documents ...
LA FESTA DE SANT ANTONI A REUS
... Es mostren només 20 documents ...
LA SETMANA SANTA COM A PATRIMONI CULTURAL DE LA CIUTAT DE REUS
... Es mostren només 20 documents ...
PETIT CANÇONER DE LA FESTA MAJOR DE REUS
... Es mostren només 20 documents ...
EL SEGUICI FESTIU REUSENC ENCARA ES POT FER MÉS GRAN
... Es mostren només 20 documents ...
EL BALL DE GALERES DE REUS (S. XVIII-XIX)
... Es mostren només 20 documents ...
UNA BALANDRA CORSÀRIA EN DEFENSA DEL COMERÇ REUSENC
... Es mostren només 20 documents ...
CELS GOMIS I MESTRE, CULTURA POPULAR I CULTURA OBRERA
... Es mostren només 20 documents ...
LA TRONADA DE REUS
... Es mostren només 20 documents ...
FREDERICA MONTSENY MAÑÉ (1905-1994), UNA MIRADA REUSENCA
... Es mostren només 20 documents ...
RAMON CLARET GUAL: LA RESISTÈNCIA LLIBERTÀRIA AL PRIMER FRANQUISME
... Es mostren només 20 documents ...
UN INFORME FISCAL SOBRE ELS DAURADORS I PINTORS DE REUS EN LA CRISI D’INICIS DEL SEGLE XIX (1817)
... Es mostren només 20 documents ...
Els proveïdors d’aiguardent de la Conca de Barberà a la companyia Sunyer de Reus (collita 1774-1775)
... Es mostren només 20 documents ...
DIVENDRES SANT A REUS. ´LES TRES GRÀCIES´
... Es mostren només 20 documents ...
REUS EN ARXIUS FORANIS
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T. ; PERIS SERRADELL, SABÍ

Per a l’estudi de la història de Reus, l’investigador disposa d’una notable quantitat de fons documentals preservats en moments difícils per savis reusencs coneixedors del seu valor, com per exemple el metge i arqueòleg Salvador Vilaseca, al qual hem de recordar en lletres d’or, tant per salvaguarda de l’arxiu de la Prioral de Sant Pere com el de l’ajuntament -que romanen a la ciutat-, com el notarial -traslladat durant el franquisme a la capital administrativa (AHPT)-.
Els manuals de la notaria de Reus s’inicien el 1606 (1) amb l’actuació del discret Joan Olives, i arriben fins al darrer quart del segle XIX (aproximadament el 1874, depèn de cada escrivà). A més a Tarragona s’aplegaren els protocols de la resta de notaries del propi districte. Es comptabilitzen una setantena de notaris i més d’un miler d’unitats d’instal.lació, és una font molt valuosa donada la continuïtat i homogeneïtat de les sèries i la riquesa de contingut. La majoria dels volums són manuals o protocols comuns, però en ocasions poden aparèixer llibres especials per raó dels actes, siguin capítols matrimonials, testaments i inventaris o capbreus. Més ocasionals són les agrupacions d’escriptures per raó d’una institució com el municipi o l’església. A Tarragona, en el segle XVIII, són diversos els notaris que treballen com a secretaris de l’ajuntament o del capítol de canonges i apleguen separadament les seves escriptures. Amb la simple intenció de la divulgació voldríem comentar en aquestes pàgines l’existència a l’Arxiu Històric de Tarragona (AHT) de la Generalitat de Catalunya de vuit manuals del Comú de Reus realitzats pel notari Josep Alonso Valdés dels anys 1767-1794 (caixes 500-506). Compten amb índex i la majoria dels documents són redactats en català, el seu estat de conservació és bo i estan enquadernats en pergamí. El contingut tracta de forma exclusiva d’afers municipals amb una tipologia variada: poders, presentació de memorials, declaracions, requeriments, promeses, lluició i àpoques de censals, debitoris, nomenament i possessió de càrrecs públics, com batlle de Reus, batlle de Mascalbó, col.lector del cadastre (denominat a l’època cadastrer), jutge local, clavari o tresorer del comú, administrador de l’hospital, arrendaments dels monopolis de venda de farina, pa, vi, oli, sal, aiguardent, gel, carns, l’explotació dels molins fariners situats en el mateix terme i en el de Constantí (Centelles) a més d’establiments emfitèutics, contractacions d’obres com l’empedrat dels carrers, la construcció dels quarters militars (proveïment de fusta, treball de serralleria dels balcons), reformes i embelliment a les esglésies de la Mare de Déu de la Misericòrdia i del Roser, manteniment i millora de l’abastament d’aigua de boca, indústria (olles) o per l’agricultura amb la canalització de l’aigua d’Almoster, excavacions de mines, etc. Assenyalem el 1783 la construcció del rellotge pel mestre en l’ofici Salvador Biscarri, de Montblanc.
Aquesta documentació de naturalesa notarial és complementària amb la conservada a Reus a l’Arxiu Comarcal de Reus originada per l’Ajuntament de la ciutat, en especial les sèries d’actes i la comptabilitat. Pel seu interès destaquem una regulació el 1768 dels drets parroquials en els funerals i enterraments segons els serveis (número de preveres, funcions litúrgiques, edat: albats i cossos).

La dispersió no ha de ser un motiu d’oblit i més si tenim present les reduïdes distàncies entre la nostra ciutat i el centre que té dipositat el fons esmentat.
Notes: (1)Recordem que a Reus (ACR) hi ha fragments de manuals de finals del segle XIII.


Data de publicació digital: 01/01/1970


Publicat a la Revista del Centre de Lectura (Reus)

La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com