Àmbits de treball

L´associació no compta amb seccions, ja que el seu funcionament es basa en línies de treball –que poden arribar a ser permanents– i programes, amb una duració determinada i uns objectius concrets, que compten amb unes persones responsables o un grup de treball que els desenvolupa. Qualsevol persona pot incorporar-se a col·laborar en qualsevol àmbit, contactant amb l'associació o les persones responsables del tema.

 

Línies de treball

  • Literatura popular: cançoner, romanços de fil i canya.
  • El foc a les festes populars: foc de combustió (atxes, falles, fogueres...) i pirotècnia.
  • Festes del cicle hivernal: de Nadal a Carnaval.
  • Teatre popular, festiu i de carrer.
  • Transformació del processos d'aprenentatge a la fi de la societat industrial.
  • Característiques i evolució dels moviments socials a Reus.

 

A més, desenvolupem permanentment tasques de catalogació del fons fotogràfic (diapositives, fotografies...), digitalització i catalogació del fons sonor (cançons, sons de festa...) i catalogació dels materials de l'associació (materials de propaganda i difusió); així com l'edició de publicacions i la difusió de coneixement a les xarxes socials.

En els darrers mesos, arrel de l'Ordenança de Civisme local, l'entitat també participa i impulsa un espai de trobada amb persones i entitats diverses per reflexionar sobre l'evolució i la situació de l'espai públic en la nostra societat per tal de buscar modificar les dinàmiques privatitzadores o mercantilitzadores d'alló públic i comú.

I per tal de no perdre de vista la realitat i transformar-la, des de Carrutxa busquem dinamitzar la vida cultural i associativa de Reus, és per això que també organitzem activitats diverses (xerrades, conferències, rutes, festes...) arreu de la ciutat i especialment al barri d'Horts de Miró, on actualment hi ha el nostre local. En aquest sentit, des de Carrutxa ens hem compromés a buscar generar dinàmiques de trobada i coneixement per tal de garantir la cohesió i defugir dinàmiques racistes o xenòfobes presents a la nostra societat, és per això que busquem donar a conèixer i posar en valor les diverses realitats socials i culturals actualment presents a casa nostra. 

Finalment, convidar-vos a tots i totes a participar de l'entitat, de les activitats i de les línies de treball, tothom que ho desitgi pot escriure'ns a carrutxa@gmail.com i incorporar-se a la feina.

enrera / atràs

Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria / Carrutxa
Travessia del C. Nou de Sant Josep, 10, planta baixa
43204 REUS

Tel. 977 340 928 | carrutxa@gmail.com

facebook twitter