Foto Taller de romanços

Taller de romanços

«En aquella cultura on els mitjans moderns de comunicació de masses no existien, els romanços jugaven un paper important en la comunicació. Els fets històrics importants, les llegendes o els succeïts de rellevància que s’anaven produint, eren posats d’actualitat pels romanços i pels personatges que anaven visitant pobles per donar a conèixer aquests fets, mentre captaven algunes monedes per a la seua supervivència. Els romanços s’estenien per amplis territoris i a través dels anys; i així anaven assolint diferències quant al text i quant a la música. D’aquella manera s’han conservat en la memòria del poble romanços amb moltes variants i versions»

Vicent Torrent, La música popular (1990)

A partir d'aquest dimecres i fins al 18 de desembre , el Giny, Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus, engega un Taller de Romanços que impartirà l’actor i músic vallenc Jordi Jubany. El curs té una durada de 8 hores i tindrà lloc a les instal·lacions del centre tots els dimecres de 8 a 10 de la nit.

Aquest Taller de Romanços donarà a conèixer les principals característiques d’aquest tipus de composició poètica de transmissió oral i escrita, i constarà d’una part teòrica i d’una part pràctica, a partir dels romanços que els alumnes hauran de preparar i exposar a l’aula.

Jordi Jubany va ser membre fundador i component de la companyia Pa Sucat de Valls, des de l’any 1986 al 2012. A banda, va ser el cantant de Cafetera Exprés, una popular banda de música tradicional que va treure dos treballs discogràfics. En la seva actual etapa en solitari, ha creat de moment tres espectacles, en col·laboració amb educadors, pensats per als més petits.

La producció de romanços va tenir una considerable importància a Reus on es van crear o reproduir textos que les impremtes locals van tenir cura d'escampar arreu del país per mitjà de persones –molts cops, cecs– que, a partir de melodies populars, els anaven cantant pels pobles per tal de motivar l'adquisició dels fulls. D'altra banda, la tradició oral de les nostres comarques és ben rica en cançons narratives, romanços que es cantaven tot acompanyant les feines agrícoles com plegar avellanes o collir olives, o les tasques a la llar.

Giny, Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus
Carrer de Pere Cavallé Llagostera, cantonada carrer Astorga.
(Just al costat de l’Institut Josep Tapiró)

Telèfon: 977 010 284
Mòbil: 651 87 47 87

Email: reuscultura@reus.cat

 

 

 

 

enrera / atràs

Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria / Carrutxa
Travessia del C. Nou de Sant Josep, 10, planta baixa
43204 REUS

Tel. 977 340 928 | carrutxa@gmail.com

facebook twitter