Foto La resposta institucional a les epidèmies

La resposta institucional a les epidèmies

 

En aquests dies, diverses persones s'han adreçat –telemàticament, el nostre centre de documentació està tancat a les consultes presencials– interessant-se per les epidèmies que havia patit la nostra ciutat, i el conjunt del país, en altres temps, com els nostres avantpassats afrontaven els contagis...
Per això hem considerat oportú publicar, en digital i obert a tothom, el treball de Montserrat Flores Juanpere Aïllament, religiositat i medicina: estratègies institucionals de resposta a la pesta.
A partir de l'experiència de diverses viles del Camp i del comtat de Prades, entre els segles XIV i XVI, l'autora ens apropa a les mesures que hom prenia per defensar la població de la malaltia. Avui com ahir, l'aïllament n'era una de significativa: tancament de portals, prevenció davant els forasters... i en una societat en què les catàstrofes col·lectives eren vistes com a conseqüència de la voluntat divina, com es demanava l'ajut celestial per a superar la situació. També ens parla de les mesures sanitàries, amb les limitacions de la ciència del moment.
Mostra com algunes de les estratègies s'interferien mútuament –per exemple, tancar una vila i fer professons de pregàries alhora– o la interrelació entre la pesta i altres fenòmens socials, com la xenofòbia, i com les epidèmies van motivar canvis en la mentalitat de la societat.
Tot plegat, una lectura prou interessant per descobrir un altre aspecte de la nostra història i potser també per a reflexionar, des de la distància en el temps, sobre el present.

enrera / atràs

Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria / Carrutxa
Travessia del C. Nou de Sant Josep, 10, planta baixa
43204 REUS

Tel. 977 340 928 | carrutxa@gmail.com

facebook twitter