Foto Una recerca a l'entorn de l'aigua al Priorat

Una recerca a l'entorn de l'aigua al Priorat

 

Un dels projectes que tenim entre les mans en aquests moments és el de l’aprofitament i els usos de l’aigua al Priorat, en el marc de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. En aquest projecte volem incidir en la importància que aquest recurs natural ha tingut per les persones que han habitat i habiten en la comarca, en que aquest ha estat i és un bé escàs i, per tant preuat al ser una comarca de secà.

Aquest projecte es desenvoluparà a través de la revisió de la documentació recollida en els quaranta anys d’història del Carrutxa, a través de noves recerques de camp i d’una revisió de la bibliografia publicada en allò referent a l’aigua, i volem culminar-lo en dos eixos. Per una banda en una possible exposició per difondre els materials recollits, que ens faci una pinzellada sobre la importància de l’aigua en la comarca de secà. I per altra banda en col·laboració amb l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, amb la realització de fitxes de les diferents construccions de captació o gestió de l’aigua provinent de la pluja i dels cursos fluvials, per tal de catalogar-los. També revisem les ja existents.

Per tant el nostre focus es posa en els diferents usos de l’aigua i les significacions econòmiques, socials i simbòliques que aquest recurs natural ha generat a la vida dels prioratins i les prioratines. Tot posant èmfasi en com històricament en una economia basada en l’autosubsitència agrícola i ramadera l’aigua ha tingut un paper primordial. I així descrivint les diferents construccions per tal d’aprofitar l’aigua, ja fos per captar-la, com les cisternes o els anjubs, per fer-la circular com  les sèquies o per emmagatzemar-la, així com els usos domèstics de l’aigua en les fonts als nuclis urbans o els rentadors. També posant l’enfoc en  com ha canviat la gestió de l’aigua en els últims temps amb l’arribada de l’aigua corrent a les cases o amb la construcció d’embassaments.

També per tal de veure la significació social d’aquest recurs i al patrimoni immaterial: les creences i la religiositat popular lligada a l’aigua, els topònims, la literatura popular, llegendes...

En resum volem exposar com les persones s’han adaptat i conviscut amb el medi a través de la gestió d’un recurs escàs que és l’aigua, a través del seu aprofitament i regulació, per mostrar la importància d’aquest recurs natural. Posant sobre la taula el que l’aigua ha generat en el territori prioratí tot fent-ne una pinzellada històrica per tal d’emmirallar-nos en l’actualitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

enrera / atràs

Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria / Carrutxa
Travessia del C. Nou de Sant Josep, 10, planta baixa
43204 REUS

Tel. 977 340 928 | carrutxa@gmail.com

facebook twitter