El patrimoni festiu del Baix Camp i el Priorat

El catàleg del patrimoni festiu del Baix Camp i el Priorat

Aquesta programa de recerca sobre el patrimoni festiu del Baix Camp i del Priorat parteix del coneixement de les festes d'ambdues comarques, com a resultat del treball d'anys de recerca, divulgació i també de dinamització, realitzat des de Carrutxa, en l'àmbit de les festes populars.

Comporta, però, un recerca específica que s'emmarca en la col·laboració que mantenim amb el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, i que ha comptat, enguany i per a aquest treball, amb el suport econòmic d'Unnim.

És un treball que hem plantejat estrictament des del present i que el seu objectiu és la catalogació de festes vives en l'actualitat, amb una trajectòria històrica més o menys llarga, i que mantenen i reelaboren trets d'un bagatge del passat. És, per tant, una aproximació diferent d'altres estudis realitzats per l'entitat sobre el costumari festiu, en què s'incidia més en els orígens o en les interpretacions simbòliques de les festivitats. En aquest cas, la realització del treball ha comportat l'observació directa –o participativa– de la festa durant els darrers dos anys.

Les festes que proposem de catalogar s'ajusten, com a mínim, a la categoria de festes d'interès cultural, tal com les defineix el Decret 389/2066, del patrimoni festiu de Catalunya. Es tracta d'una definició prou àmplia i que permet suposar que una mateixa comarca pot tenir un bon nombre de festes catalogades, fet que, d'antuvi, ha de ser considerat com a positiu. És evident, igualment, que el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya ha d'aplegar centenars de festes, mostra de la riquesa i diversitat d'aquest patrimoni immaterial. I per altra banda, cal explicitar que el nostre treball no suposa –més enllà d'aquest interès cultural– cap petició de declaració específica respecte a les festes analitzades. Les figures i mecanismes de reconeixement especial de les celebracions són els que determina el Decret del patrimoni festiu.

Aquest programa de treball continua durant l’any 2011 i resta obert a noves incorporacions en el futur.