El patrimoni festiu del Baix Camp i el Priorat

El Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya

El Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya es creà, a través del Decret 389/2006, per a inscriure les festes, manifestacions i celebracions comunitàries així com els elements festius amb vigència arreu de Catalunya. El Decret també regula les mesures per a la protecció i la promoció del nostre patrimoni immaterial més viu.

Les inscripcions al Catàleg d’una festa o element festiu s’efectuen a petició de les persones o entitats responsables de la seva organització o bé d’ofici. La catalogació implica la recollida de dades relatives tant a la seva trajectòria històrica com a les característiques actuals de la festa i es porta a terme de manera conjunta entre l’entitat promotora, molt sovint els consistoris locals, i els tècnics del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (CPCPTC).

Una vegada feta la inscripció al Catàleg, les festes i elements festius poden ser objecte de reconeixement especial, a través de les figures de reconeixement del patrimoni festiu que estableix el mateix Decret 389/2006.

En aquest marc, el CPCPTC impulsa, el 2010, la realització d’un estudi sobre les festes populars del Baix Camp i el Priorat, a càrrec del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria (Carrutxa), per tal de poder catalogar d’ofici les festes populars més representatives d’ambdues comarques.

Enllaços