El patrimoni festiu del Baix Camp i el Priorat

La Mare de Déu del Carme

Cambrils (Baix Camp). 16 de juliol

La festa de la Mare de Déu del Carme de Cambrils és actualment la gran celebració del sector de la pesca a la ciutat.

És una celebració que té les seves arrels en la devoció cap a la Mare de Déu, de la qual s’esperava que protegís els pescadors quan anaven a la mar i els proporcionés una pesca abundant per sostenir les seves famílies. Encara avui aquest component devocional té una gran importància en la festa. N’és una bona mostra el fet que l’acte central continua essent la processó amb la imatge, amb una part del trajecte per terra i una altra per mar.

Els darrers anys, a més, la festa ha adquirit una dimensió patrimonial creixent. Les formes tradicionals de vida i feina al barri són recordades a través dels vestits antics que porten els participants i dels ormeigs i les veles s’han fet presents a la festa. Tot plegat es relaciona amb un moviment de recollida, estudi i valoració de les condicions de vida i de treball dels pescadors en èpoques més reculades, que darrerament vénen realitzant diferents persones i col·lectius.

Aquesta valoració dels elements tradicionals permet al barri de la Platja de Cambrils mostrar-se i reivindicar-se amb una identitat pròpia. La festa de la Mare de Déu del Carme esdevé així un puntal d’aquesta identitat. Alhora, és un moment de cohesió interna al municipi, ja que la valoració dels elements tradicionals la fan tant els descendents del barri de la Platja com els d’altres zones de la ciutat.

Enllaços